Werkwijze

Waar gaat Rotterdam Vakmanstad aan het werk? Hoe gaat Rotterdam Vakmanstad te werk?

Lees verder

Team

Sinds 1 juli 2016 is Rachid el Ousrouti directeur van Rotterdam Vakmanstad. Maak kennis met alle teamleden.

Lees verder

Bestuur

Peter de Regt (voorzitter), Carol Hol (secretaris), Rowdy Schouten (penningmeester), Hidde Verkade (bestuurslid) en Anky Romeijnders (bestuurslid)

Lees verder

partners (2007-2014)

Rotterdam Vakmanstad kent vele maatschappelijke partners onder organisaties en instellingen.

Lees verder

Convenanten

RVS heeft met uiteenlopende organisaties samenwerkingsafspraken in Convenanten vatsgelegd.

Lees verder

Financiers

Rotterdam Vakmanstad wordt zowel structureel als incidenteel ondersteund 
door diversen partijen.

Lees verder


Waar gaat Rotterdam Vakmanstad aan het werk?

Interactievelden 

(Zie schema #1)


Rotterdam Vakmanstad heeft een 10-jarige strategie ontwikkeld om in Rotterdam weer een ambitieus en duurzaam vakmanschap op de kaart te zetten. Om dit te realiseren werkt ze op verschillende schalen: school, buurt, markt en stad. Netwerken op die schalen worden met elkaar verknoopt waardoor er zogenaamde interactievelden ontstaan. Er zijn vier interactievelden met specifieke trajecten: het eerste is het basisonderwijs rond Fysieke Integriteit, het tweede is de buurt rond Actief Burgerschap en het derde de markt rond Duurzaam Vakmanschap. Daar doorheen steekt - als een satéprikker - de onderwijspijler met een focus op vakmanschap: van het primaire onderwijs via het vmbo naar het mbo en het hbo. Het vierde interactieveld - de stad rond ECO3 - richt zich op het formuleren van en adviseren bij beleidsrapporten en visies.
RVS werkt samen met onderwijsinstellingen, het welzijnswerk, zorginstellingen, wooncorporaties, bedrijfsleven en overheden. Maar vooral met andere organisaties ie zich bezighouden met wijkontwikkeling (Freehouse, Veldacademie, DRIFT), gezinsondersteuning (Bureau Frontlijn, Katrol), buurtmediatie (JOLO), groenontwikkeling (Creatief Beheer, BuurtLab). Tussen 2007-2011 werkt RVS vooral in de wijk Bloemhof op het eerste interactieveld. Vanaf 2011 heeft ze samen met andere partners haar werkveld uitgebreid naar de wijken Feijenoord en Carnisse, waar ze trajecten van Fysieke Integriteit initieert en realiseert.

Hoe gaat Rotterdam Vakmanstad te werk?

EP(i)C traject en S5 focus
Op de drie eerste interactievelden worden stage netwerken aangeknoopt. Zo worden leerlingen, scholieren en studenten in het kader van actief burgerschap al in hun opleiding met de RVS trajecten in de buurt en op school verbonden om op integrale manier te leren werken. RVS hanteert daarbij een S5 focus: skills (1) verbinden scholieren (2) met studenten (3) die zich als stagiair (4) op scholen en in de buurt voorbereiden om als starter (5) de markt te betreden. Integraal samenwerken staat daarbij voorop. (Zie schema #2)

Cruciaal in de werkwijze van RVS is een gelijkwaardige en transparante communicatie en een integrale manier van leren. RVS noemt dit het EP(i)C traject als strategische inzet van het RVS discours: educatie, participatie, (integratie) en communicatie. Het EP(i)C traject opent de ‘epische’ ruimte waarin verhalen over stad de ronde doen en biedt een andere kijk op integratie. In dit EP(i)C traject verstilt de lege beleidsmantra over integratie die nu al meer dan een decennium het maatschappelijk debat beheerst. Door de fixatie op integratie zijn we vergeten dat integratie, net als geluk, een restproduct is van de drie andere processen: educatie, participatie en communicatie, het assenstelsel waarop in de 20e eeuw de emancipatie van groepen zich voltrok. De achterliggende gedachte van het EP(i)C traject is stuitend simpel: als educatie adequaat is, participatie daadwerkelijke deelname inhoudt en communicatie op alle schalen open en duidelijk, dat wil zeggen transparant is, wordt integratie door en in dit proces als vanzelf gerealiseerd.

 (Zie schema #3)

 Peter de Regt (Voorzitter)
Tot 2010 in diverse rollen werkzaam geweest in de volkshuisvesting en stadsvernieuwing in Rotterdam en de Drechtsteden. De laatste 22 jaar als Directeur Bestuurder van corporaties. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn diverse projecten ontwikkeld waarin de keten wonen-leren-werken en zorg aan elkaar verbonden zijn, zoals de Short Stay Facility, Kamers met Kansen, de stichting Stoeprand, het Leerpark in Dordrecht. Momenteel partner van SEDHA en als zodanig als adviseur betrokken bij vergelijkbare projecten in zowel Nederland als in Frankrijk. Een belangrijke in Frankrijk is de oude PSA locatie in Aulnay-sous-Bois waar in 2014 het fabriceren van Peugeots wordt beeindigd. SEDHA adviseert ter plaatse bij het tot stand brengen van een Leerpark naar Nederlands voorbeeld.

Carol Hol (Secretaris)
Levensspreuk: Alle mensen zijn creatief.
Carol Hol heeft Civiele Planologie gestudeerd aan de TU Delft. Zijn loopbaanontwikkeling is als volgt samen te vatten: consulent stadsvernieuwing, gemeente Rotterdam; consultant bij respectievelijk TauwInfraconsult en Bouwfonds. Directeur/mede-eigenaar van Bureau Stad en van Hol Gerrichhauzen & Partners; directeur/ mede-eigenaar van TRS Ontwikkelingsgroep. Sinds 2002 werkt hij als conceptionist/directeur van CONCIRE, ontwikkelaar van gebiedsconcepten. "Gebiedsgericht samenwerken" is de rode draad door zijn carrière. Hij schrijft essays over de stad en haar bewoners. Hij is partner van de 'Van der Leeuwkring', mede-oprichter en oud-bestuurslid van 'KEI', thans onderdeel van Platform31. Hij is bestuurslid van 'Mama, showroom for Media and Mooving Art; lid van de Raad van Toezicht van The Patching Zone; voorzitter van de Stichting PlezierRivier De Rotte; bestuurslid van de Stichting Hart voor Prins Alexander; bestuurslid van de Stichting I Tech You Paviljoen.

Rowdy Schouten (Penningmeester)
Rowdy Schouten is partner bij JSA Tax Consultancy en houdt zich dagelijks bezig met de fiscale advisering van investeerders en fondsen bij hun investeringen in Nederlandse bedrijven. Na zijn studie fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij werkzaam geweest bij PwC te Rotterdam om vervolgens zijn eigen kantoor te starten, ook in Rotterdam. Alhoewel zijn cliënten met name in de regio Amsterdam en Den Haag zijn gevestigd en JSA ook een vestiging in Amsterdam heeft, koestert hij het Rotterdamse. Vanaf dat hij in 1990 in Rotterdam kwam wonen, studeren en werken heeft hij de stad enorm zien veranderen. Maar toch zijn nog er vele aspecten, wijken, groepen en vooral kinderen die meer kansen verdienen en moeten krijgen. In Rotterdam Vakmanstad en haar werkwijze heeft hij het vertrouwen dat het een concrete bijdrage kan leveren aan het geven van meer skills en dus kansen aan kinderen die dat hard nodig hebben, of van huis uit niet direct meekrijgen. Een goede opleiding is en blijft een belangrijke basis voor een kans op een beter bestaan en toekomst. En die basis begint op de lagere school. Rowdy is in het verleden bij diverse organisaties en besturen betrokken geweest, vanaf zijn studietijd tot zeer recent bij de Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Naast dat alles maakt hij graag veel tijd vrij voor zijn vrouw en twee kinderen, die beide in de lagere schoolleeftijd zijn.

Hidde Verkade (Bestuurslid namens Stichting De Verre Bergen)

Hidde is Program Manager bij Stichting De Verre Bergen (SDVB), een filantropische stichting die investeert in maatschappelijke programma’s die Rotterdam beter maken. Als Program Manager is hij verantwoordelijk voor de investeringen in een aantal programma’s, ontwikkelt hij nieuwe programma’s en vervult hij management taken in de organisatie. Naast Rotterdam Vakmanstad is Hidde ook bestuurslid bij Stichting Studentmentoren Rotterdam, Stichting Maatschappelijke Makerspace en Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten (STORT). Eerder was Hidde werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent maatschappijleer. Hidde studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Economische Geografie in Utrecht en Filosofie van Beleid en Management in Rotterdam.   Anky Romeijnders (Bestuurslid)

In mei is Anky Romeijnders toegetreden tot het bestuur van RVS. Ze volgt hiermee Jan de Jager op die in april aftrad. Anky is momenteel lid van het College van Bestuur (CvB) van het Albeda College, een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Rijnmond. Als lid van het CvB heeft zij mede de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het Albeda College.  

Portefeuille: onderwijs, kwaliteit en innovatie en medeverantwoordelijk voor strategie, professionalisering van het management, externe relaties en aansturing van diverse branches en stafafdelingen. Sinds 1980 is Anky in Rotterdam e.o werkzaam in het onderwijs waarin ze zich verdiept heeft in de aandachtsgebieden: omgangskunde, beroepenoriëntatie in het vakgebied zorg en welzijn, HRM, financiën, strategisch beleid, medezeggenschap en externe relaties. Van 2012-2014 was ze lid van het transitieteam MBO College Zorg en Welzijn Albeda/ Zadkine. Ook heeft ze deelgenomen aan een aantal regionale en internationale werkgroepen en projecten zoals een internationaal project in het kader van Leonardo subsidie. Haar persoonlijkheid, brede kennis en ervaring in het onderwijs zijn een goede aanvulling op de al aanwezige expertise binnen ons bestuur.Onderwijs
– OBS Bloemhof
– KBS Agnesschool
– KBS Elisabeth
PCBO De Sleutel
– PCBO Oranjeschool
– PCBO De Klaver
– OBS De Kameleon
– Montessorischool De Mare
Vakcollege de Hef
ROC Albeda
ROC Zadkine
– Hogeschool Rotterdam
– Hogeschool InHolland
– Thomas More Hogeschool
– Erasmus Universiteit Rotterdam
– Stichting BOOR
Stichting PCBO
– Vereniging voor CVO

Wijkpartners
– Bureau Frontlijn 
– Creatief Beheer
– D.R.I.F.T.
– Veerkracht Carnisse
– Architectuur Instituut Rotterdam
– Rotterdam Sportsupport
– Concire
– Freehouse

– SKVR
– De Slinger Rotterdam


Bedrijfsleven
VNO-NCW Rotterdam
– Ik Zit Op Zuid
– Erasmus Cateringservices
– PwC
– Rabobank
– BAM Utiliteitsbouw
– IHC Merwede
– Hollandia

Zorg
Laurens
– Calibris

Overheid
– Gemeente Rotterdam,
   Stadsontwikkeling, Jeugd en Onderwijs, Sport en Cultuur, Werk en Inkomen

– Deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord, Charlois en Carnisse
– Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid
– Stadshavens
– Innovatieplatform

Wooncorporaties
– Wooncorporatie Vestia
– Wooncorporatie Woonbron
– Wooncorporatie Woonstad Rotterdam
– Wooncorporatie Havensteder
– Wooncorporatie Maasdelta

Onderzoek
– Verwey Jonker Instituut
– Erasmus Universiteit Rotterdam

TU Delft
– Veldacademie
D.R.I.F.T

Rachid el Ousrouti, RB (Directeur)
Rachid (1973) is sinds 1 juli 2016 benoemd tot directeur van Rotterdam Vakmanstad, als opvolger van Henk Oosterling. In de jaren daarvoor was hij als zakelijk leider onder meer verantwoordelijk voor het financieel management van Rotterdam Vakmanstad. Hij heeft na het HBO de Opleiding Register Belastingadviseur afgerond. Hij heeft ruim 14 jaar ervaring als manager in de belastingadviespraktijk van PWC en vanuit die rol het vak Tax Compliance gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam. Rachid is ook betrokken bij een aantal maatschappelijke initiatieven. Zo is hij mede-oprichter van Stichting MaroquiStars, lid van de Raad van Commissarissen bij Trifolium Woondiensten en lid van de Rotary Club Boskoop. In zijn vrije tijd voetbalt hij graag bij Floreant en is hij daar tevens coach van een jeugdvoetbalteam. "Het geeft mij enorme voldoening om de door Stichting Vakmanstad geformuleerde visie steeds verder vorm te zien krijgen. Met onze werkwijze willen wij aantonen dat wanneer je echt in de jongere en zijn/haar gezin investeert, je een enorm maatschappelijk rendement behaalt." 

Aetzel Griffioen, MA (Docent en ontwikkelaar Leerlijnen)
Aetzel (1981) is hoofdcoördinator en filosofieraar van Rotterdam Vakmanstad. Hij studeerde na het gymnasium filosofie aan de Erasmus U­niversiteit Rotterdam en aan de Universiteit van Bologna. In 2011 studeerde hij cum laude af op een scriptie getiteld Voorbij de negatieve ecologie. Naar een integraal ecologiebegrip voorbij het marktisme. Verder schrijft en spreekt hij over de meent, Big Society, kunst, politiek en ecologie en geeft hij af en toe les aan de Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is lid van het Centrum for Art en Philosophy en van de raad van bestuur van Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht.
Henk Oosterling, dr. (Adviseur)
Henk (1952) is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oprichter van Rotterdam Vakmanstad (2004). Tot 1 juli 2016 was hij directeur van deze stichting. Hij studeerde – na mulo, havo, kweekschool en gymnasium – vanaf 1975 filosofie, linguïstiek en Japans aan de Universiteit van Leiden en studeerde in 1985 cum laude als wijsgeer af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij sindsdien werkt. Tussen 1975 en 1980 ontwikkelde hij vanuit de wijk Bloemhof samen met anderen een drietal taal- en lesmethodes voor gastarbeiders, hun kinderen en hun lesgevers. Samen met Cok Beekhuijzen ontwikkelde en publiceerde hij in 1983 een lagere school methodiek over alternatieve energie. In 1980/81 verbleef hij langere periodes in Japan om zich in het Japanse zwaardvechten (kendo) te bekwamen, leidde tussen 1980 en 1986 een kendoschool in Bloemhof, werd in 1983 Nederlands kampioen, publiceerde in 1985 een met Louis Vitalis geschreven kendomethodiek, was tussen 1981 en 1986 lid van het nationale team en organiseerde de Europese kampioenschappen in 1989. In 1996 promoveerde hij cum laude op Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede (Kok Agora 1996) waarvoor hij de EUR-onderzoekprijs kreeg. Tussen 1998 en 2007 leidde hij het internationaal onderzoek Intermediality naar de crossovers tussen filosofie, kunst en politiek, ontwikkelde een kritische mediafilosofie onder de noemer Radicale middelmatigheid Boom 2000) en organiseerde hij een zestal symposia waaronder het internationale symposia Intermedialities in Rotterdam. Vanaf 2006 wijdde hij zich actief aan het implementeren van het RVS gedachtegoed, ontving in 2008 voor zijn verdiensten voor de stad de Rotterdamse Laurenspenning, in 2010 de Erasmuspenning voor zijn verdiensten voor de Erasmus Universiteit en in 2013 de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Zie voor zijn wetenschappelijke boeken, artikelen, bundels, lezingen, internationale symposia en functies www.henkoosterling.nl, www.laurenspenning.nl.
Ans Stolk (Coördinator Actief Burgerschap, Vakhuis)
"Smeden van duurzame verbindingen"
Ans doorliep het Calvijn Lyceum, werkte jaren met paarden, volgde de opleiding tot rijksgediplomeerd goudsmid aan de MTS Vakschool Schoonhoven en vervolgens de avondopleiding aan de Lagere Tuinbouwschool. Daarna studeerde ze aan de Erasmus Universiteit 5 jaar Politicologie, politieke filosofie met als bijspecialisatie maatschappijgeschiedenis en vrouwenstudies. Als kind las ze ‘Dode lente’ van Rachel Carlson (1963), dat werd de bron van haar belangstelling voor de aarde en kringlopen van het leven. In haar leven heeft ze het meest geleerd uit de praktijk, met name in de jaren ‘70 en ‘80 die van de vrouwenbeweging en vrouwencultuur. Het organiseren van verbindingen tussen theorie en praktijk v. v. is een steeds terugkerend thema in haar werk. Verhalen zijn haar inspiratiebron. Ze is auteur of mede-auteur van publicaties over de rol van sport, draagvlakonderzoek voor schoolsportverenigingen. Sinds 2007 is ze vanuit haar bureau verbonden aan Henk Oosterling: ze verrichtte research voor onder meer het maken van de kaarten van Pact op Zuid, de sportcultuurnota voor Stadionpark, de integrale wijkontwikkeling van wijk Feijenoord en het onderzoek naar sociale duurzaamheid in Stadshavengebied. Momenteel coördineert ze voor RVS de ontwikkeling van het Vakhuis. Als bestuurslid van vereniging Eetbaar Rotterdam draagt ze bij aan het weer zichtbaar maken van de locale voedselketen.Ralph van Meijgaard (Coördinator Actief Burgerschap Gezondlijn)

Suzanne Hijstek (Docent en ontwikkelaar medialessen)

Marjolein Vink (HR)

Marcel Huber (Controller)

Anouk Wijnties (Progamma coördinator)

Bouchra Abdellaoui (Ouderbetrokkenheid) 

Marcella van Dongen (Office manager)

Paul Stoute (1956-2011)
Ontwerper

Paul Stoute was vanaf het begin de huisontwerper van Rotterdam Vakmanstad.
Hij stierf op 8 maart 2011 onverwachts aan een hersenbloeding.

Paul was een beetje spacy Amerikaans en een tikkeltje Frans mediterraan. Beluister zijn uitgebreide muziekcollectie en je snapt het. Maar ook een blik op de titels van zijn verzameling video’s en dvd’s volstaat. Hij koesterde een on the road gevoel. Hij reed dan ook nooit in een auto, hij gleed. Als een snoek in het water, in zijn Citroën DS, zijn goddelijke – deèsse – auto, één hand aan het stuur, linker onderarm losjes leunend in het opengedraaide deurraam. Op zijn gezicht een big smile. Op zijn motor, een ouwe Yamaha, verplaatste hij zich nooit. Hij raasde erop. Fietsen deed ie niet. Rond peddelend op zijn oude racefiets verzette hij zijn gedachten.

Maar al die vervoersmiddelen, al die media waren tweedehands. Paul was voor creatief hergebruik, voor existentieel doorgedesigned materiaal, zoals de flashy Amerikaanse overhemden die hij altijd online bestelde. Die typische aandacht voor wat er al is, was bij hem geen teken van armoede, ook al zat ie vaak krap bij kas. Het was de keuze van een authentieke ontwerper die van wat er al is, iets nieuws wil maken. Dat was letterlijk zijn geaardheid, zijn letterlijke geaardheid in de wereld om hem heen.

Paul is nooit een uitvinder geweest. Hij was een vinder die niet zocht. Hij schiep ruimte waarin iets een andere betekenis, een nieuw leven kon krijgen. Een designer in de ware zin van het woord. Alles had voor hem bestaansrecht. Alles mocht er zijn. Maar het kreeg bij hem wel een nieuwe plek. Maar daarvoor moest hij het letterlijk ontwerpen: hij maakte het ding los uit zijn context en gaf het een nieuwe. Uiteindelijk werd het een deel van het Gesamtkunstwerk dat zijn eigen leven met de kleine groep mensen om hem heen was.
Paul was door en door grafisch ontwerper, ondanks zijn recente move naar het webdesign. Ook al was hij een fervent browser, het web bleef misschien net iets te onwerelds, net iets te weinig materieel. Want ook al had hij lang geleden het knip- en plakwerk achter zich gelaten en schermde hij al decennia dubbel met enen en nullen om alles exact op de juiste plaats te krijgen, het eindresultaat moest toch een mooi ding zijn. Een ding om beet te pakken. Materie. Een boek als een handvat, als een stuur om mensen op weg te helpen, om hun leven richting te geven. We spraken er met z’n allen veel over. In al onze projecten van de afgelopen vijftien jaar. Paul was geen filosoof, maar zijn creatieve sensibiliteit liet dat denken op een natuurlijke manier toe, zeker als het over zijn vak ging. Op het speelveld van letters speelde hij ook altijd met woorden. Bouwend aan beelden beschreef hij besef.

Grafisch, grafiek, graf, allemaal manieren van inkerven, van inschrijven zodat iets waardevols niet zal worden vergeten. Paul staat in ons geheugen gegrift. Een beetje spotlachend, mondhoeken lichtjes naar achteren getrokken alsof hij op zijn gedachten zuigt. Hij denkt er het zijne van. En zo nu en dan fluit ie, haast gedachteloos, voor zich uit. Paul ten voeten uit: een bedachtzame flierefluiter, een observerende flaneur, ronddraaiend in de vaak ondraaglijke lichtheid van zijn bestaan. Het ontwerp was nooit af. Alle opties bleven elk moment open waardoor hij soms bekneld raakte tussen zijn onstuitbare vrijheidsdrang en zijn loyaliteit aan mensen. Hem rest de ultieme rit, glimlachend glijdend over the highest of all highways, denderend in zijn DS over de ultieme Route du Soleil.


Rotterdam Vakmanstad wordt financieel ondersteund door:

– Stichting de Verre Bergen
– Stichting Vogelgezang
– Sint Laurensfonds Rotterdam
– Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
– Deelgemeente Feijenoord

Toelichting

Startgeld

Het Architectuur Instituut Rotterdam biedt RVS in 2006 door het verstrekken van een werkbedrag de kans haar inzichten aan de praktijk te toetsen. In een aantal sessies worden deze ideeën aan potentiële partners voorgelegd. Pact op Zuid toont interesse. Het eerste startkapitaal van € 70.000 komt van wethouder Dominic Schrijer om te onderzoeken wat de RVS strategie tactisch en operationeel voorstelt. Er wordt met veel partijen gesproken, maar vooral met de pijlerhouders van het Pact op Zuid om zicht te krijgen op de afzonderlijke gebieden. Het Pact financiert het in kaart brengen van de verschillende pijlers van het Pact: fysiek, economisch, sociaal, cultureel en veiligheid. Ook wordt RVS betrokken bij de sociaal-culturele spin-off van het Stadionpark. Ze werkt in opdracht van de dienst Sport en Recreatie aan de visie voor een sportcultuur op Zuid. Door co -financiering van Stichting Kijk op Zuid en het Woon- bedrijf Rotterdam, De Slinger Rotterdam en de deelgemeente IJsselmonde worden onderzoek en interventies ten aanzien van Actief Burgerschap bekostigd.

Structurele financiering
In 2008 wordt RVS door het Pact op Zuid de kans geboden om het driejarige project Fysieke Integriteit in samenwerking met de Bloemhofschool op te starten. Het overgrote deel van de kosten wordt via het Pact bij de diensten geparkeerd binnen reguliere budgetten.
Zo worden via het Verlengde Dag Arrangement van dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) personele en materiële kosten overgenomen. De dienst Sport en Recreatie levert een projectmedewerker en de tuinmeester van De Enk die zich bezighouden met de ecolijn. Met Sportsupport wordt aan de schoolsportvereniging gewerkt.

 Deelgemeente Feijenoord ondersteunt samen met dienst Sport en Recreatie bij de ontwikkeling van de tuinen voor materiaal en de inzet van zakgeldjongeren. Woningcorporatie Vestia bekostigt ondersteuning bij het onderhoud van de wijktuinen. De organisatie, coördinatie, registratie en monitoring voor drie en een half jaar komt voor rekening van het Pact, in casu de dienst Stedebouw en volkshuisvesting. Vestia financiert de keuken in het Stekgebouw. De uitrol van Fysieke Integriteit in de wijk Carnisse in Charlois wordt ingebed in het samenwerkingsverband Veerkracht dat voor vier jaar wordt gesubsidieerd. Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid. Zuid werkt! draagt de kosten voor de vier partijen die ieder met een ton per jaar aan de slag gaan. In januari 2012 eindigt de financiering van Fysieke Integriteit in Bloemhof. Voor de opschaling naar de tweede fase – 2012-2015 – staat het in 2011 opgerichte fonds Stichting De Verre Bergen garant. In deze financiering zijn naast fysieke Integriteit ook nieuwe trajecten opgenomen zoals het Vakhuis, de Brede Vakantieschool, de Weekendschool en de Vakwerf. De financiering van Stichting De Vergen is verlengd tot medio 2016.

Kortlopende financiering 
Naast de structurele financiering voor drie jaar en langer zijn er ook kortlopende financieringen. Door de samenwerking met De Slinger Rotterdam krijgt RVS van het Sint Laurensfonds subsidie om in 2011-2012 een huiswerktraject op OBS Bloemhof op te zetten, evenals voor de opzet van Fysieke Integriteit op KBS Agnesschool in de wijk Feijenoord in diezelfde periode. Door de opdrachten van Stadshavens aan RVS in 2011-2012 kan RVS onderzoeken hoe haar visie op een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling productief kan doorwerken in het Merwevierhavengebied. Dat geldt in dezelfde mate voor het wijkontwikkelplan voor de wijk Feijenoord en in het verlengde daarvan van het facilitair scenario op de Agnesschool, dat door de deelgemeente Feijenoord en woningcorporatie Woonstad financieel wordt gesteund.
Incidentele financiering
Voor de keuken van OBS Bloemhof wordt incidenteel financiële en materiële ondersteuning gevonden. PwC subsidieert de cateringcar, Quaker Oats/Pepsico levert halffabricaten en biedt logistieke ondersteuning. Via de moskee is het inkopen van halal vlees tegen een lagere prijs geregeld en de meelfabriek Meneba heeft RvS tussen 2008 en 2010 per maand een achttal zakken tarwe en meel geleverd. Transtrend BB loopt tijdens de marathon in Rotterdam in 2011 een sponsorloop die voor de Bloemhofschool een riant bedrag oplevert. Bureau Veiligheid van Rotterdam subsidieert in 2010 het jaarbedrag van € 24.000 voor de lunchkosten.

Ondersteuning in natura
In het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ondersteunen diverse organisaties Rotterdam Vakmanstad. Dat uit zich in kortingen op het afnemen van bepaalde diensten of bijvoorbeeld in het bieden van gratis adviesdiensten door bijvoorbeeld de accountants en fiscalisten van PwC Rotterdam.

Algemeen nut beogende instelling
Stichting Vakmanstad is sinds 27 februari 2013 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder het onderdeel ‘contact’ vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Vakmanstad, zoals ook wettelijk voorgeschreven.


Convenant met IMC Weekendschool
Wethouder Hugo de Jonge opent IMC Weekendschool Rotterdam Zuid 

Dertig leerlingen van verschillende basisscholen in de wijken Feijenoord, Bloemhof en Afrikaanderwijk begonnen op 3 november aan hun eerste lesdag op zondag. Wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, Jeugd en Gezin opende IMC Weekendschool Rotterdam Zuid in het Rotterdams Vakcollege de Hef, het nieuwe onderwijscomplex aan de Slaghekstraat. 

De samenwerking met Rotterdam Vakmanstad, specifiek in RVC De Hef maar ook in de verdere uitrol van de IMC Weekendschool op Zuid, is vastgelegd in een convenant. Beide partijen streven naar het vergroten van de mogelijkheden voor jongeren in Rotterdam Zuid. Wethouder de Jonge stak in zijn openingsspeech de leerlingen een extra riem onder het hart en prees hun motivatie om de komende 2,5 jaar op zondag iets bij te willen leren. Hij nodigde de jongeren uit om als aanvulling op hun lespakket een kijkje te komen nemen op het stadhuis en bijvoorbeeld een raadsvergadering bijwonen. Voor het realiseren van dit uitstapje zal hij zich persoonlijk inzetten. De school in Zuid is de tweede in Rotterdam, in de deelgemeente Delfshaven startte begin 2006 de andere IMC Weekendschool in Rotterdam.

Convenant met Hogeschool Rotterdam
Rotterdam Vakmanstad tekent convenant met Hogeschool Rotterdam

Afgelopen maandag is de samenwerking tussen RVS en de Hogeschool Rotterdam bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant. Ondertekenaars Henk Oosterling van Vakmanstad en Jeroen Oversier, dir. Instituut Sociale Opleidingen (ISO) Hogeschool Rotterdam (HR) spraken hun vertrouwen uit over een constructieve en op termijn intensievere samenwerking. Voorafgaand aan de ondertekening hield Oosterling een presentatie voor alle aanwezigen over de wijze waarop RVS werkt waarna er aan de hand van stellingen werd gedebatteerd. Carla Stolk leidde daarna de ondertekening van het convenant in.
Het eerste concrete resultaat van de uitwisseling zijn de 52 stagiairs van de HR die momenteel meedraaien bij RVS. De afgelopen zes weken zijn ze intensief voorbereid door het volgen van seminars, workshops en kennismaking met diverse spelers uit het 'veld' zoals OBS Bloemhof, Bureau Frontlijn, JOLO, De Katrol en Creatief Beheer. De studenten worden ingezet bij het project Huiswerkklassen van RVS in de wijken Bloemhof en Carnisse.

Het gezelschap werd verrast door de komst van Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Pastors benadrukte in zijn speech het belang van RVS in de wijk. Hij constateert een uittocht van degenen die wel vooruitgaan en zich verder ontwikkelen. Zij verruilen dan al snel Zuid voor betere wijken. Het moet anders, volgens hem. "Alle partijen moeten de krachten bundelen en samenwerken, werkgever, uitkeringsinstanties, primair en voortgezet onderwijs maar ook het hoger onderwijs dat in Zuid gevestigd is en die er nu expliciet voor kiezen om mee te doen." De focus ligt volgens Pastors op onderwijs, werkgelegenheid en op langere termijn wonen. "Scholing is cruciaal en daarbij kunnen de studenten van de HR een belangrijke rol spelen."

Zowel scholen als ouders hebben hulp nodig en die moet van buiten komen. Hulp die de leerlingen net het extra biedt waardoor ze wel hun school afmaken en nadenken over hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat is een zaak van deze maatschappij om met elkaar die hulp te bieden. Het is ook de uitdaging voor de huidige samenleving om juist in wijken als Zuid een ander soort onderwijssysteem aan te bieden in plaats van de standaard manier met z'n bekende mislukkingen. De samenwerking met de HR is hierbij hard nodig", zo meent hij. Ook Peter de Regt, voorzitter van het bestuur van RVS sprak zijn waardering uit over de samenwerking. Zowel hij als de directeur van de HR Jeroen Oversier, wezen de studenten op het belang van zo'n uniek project als RVS en dat het voor hen een uitdaging moet zijn om te mogen participeren in zo'n bijzonder onderwijsexperiment.
Convenant Calibris: WijkLeerbedrijven
Op donderdag 12 december heeft Henk Oosterling namens Rotterdam Vakmanstad met een aantal Rotterdamse zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen de intentieverklaring voor het realiseren van WijkLeerbedrijven ondertekend.

Hiermee verbinden deze organisaties zich aan elkaar om in Rotterdam vier Wijkleerbedrijven op te zetten met als doel om de deelnemers op mbo-niveau te helpen bij het behalen van een diploma, het vinden van een betaalde baan of om door te leren. De verklaring is ondertekend in het bijzijn van wethouder Korrie Louwes (Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie). Het WijkLeerbedrijf is een concept van Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport.

Na Fysieke Integriteit in het basisonderwijs volgde voor Vakmanstad in 2012 het Vakhuis in het voorbereidend onderwijs/vmbo, waarin clinics over techniek, zorg, ICT en cultuur worden aangeboden. In 2014 wordt de Vakwerf in het mbo ingevoerd. Een Vakwerf is een netwerk van productiewerkplaatsen waarin studenten van het mbo de specifieke vakskills, de sociale en communicatieve skills en inzicht in duurzame productieprocessen opdoen die nodig zijn voor het werk in de techniek en de zorg, de banenmotoren in Rotterdam. Oosterling: "De samenwerking met Calibris en de andere Rotterdamse instellingen sluit goed aan bij het idee van een op de markt en werkgelegenheid gerichte Vakwerf als opschaling van Vakhuis. We hebben ook al een convenant met Stichting Boor en Hogeschool Rotterdam, zodat we de hele beroepsopleidingkolom bestrijken."