Eerste examens Werkplaats ‘weerbaarheid’ van het Vakhuis.

In het Vakhuis hebben deelnemers aan de Werkplaats ‘weerbaarheid’ het traject afgesloten met een examen. De leerlingen van de eerste klassen vmbo van RVC De Hef hebben de afgelopen zes weken hard gewerkt aan een heel scala aan skills.De thema’s die behandeld zijn waren: ‘sterk zijn’, ‘persoonlijke ruimte’, ‘lichaamstaal’, ‘grenzen’ en ‘pesten’. 

Als examenstuk schreven ze op een plankje hun voornemen of doel voor de komende tijd. Daarna sloegen ze onder toeziend oog van hun mentor en van directeur Selma Klinkhamer, in één klap het plankje door! 

Ondanks het moeilijke tijdstip, want midden op de dag, waren toch enkele ouders aanwezig bij de presentatie en de uitreiking van de certificaten.

Het leertraject, de opgedane kennis en ervaring worden op een later tijdstip tijdens de mentor-ouder-leerling-gesprekken besproken. In deze eindbespreking krijgt de leerling de lead om te vertellen welke vorderingen hij of zij de afgelopen periode heeft gemaakt.

Als certificaat kregen ze opnieuw een houten plankje waarop de skills door Vakhuis leerlingen (ISK) met de lasercutter zijn gegraveerd.