Elisabethschool en Agnesschool tekenen bij voor programma Vakmanstad

2017/02/22

Met een vette, gekleurde handafdruk op canvas bekrachtigden op maandag 20 februari de schooldirecties van KBS Elisabeth, KBS Agnesschool en stichting Vakmanstad samen met vertegenwoordigers van RVKO en stichting De Verre Bergen de voortzetting van de samenwerking in een convenant. Ook leerlingen van de scholen mochten hun handafdruk op het canvas achterlaten. Met het ondertekenen van een kwadrantconvenant garanderen de betrokken partijen de continuering van het programma Fysieke Integriteit op de Elisabethschool voor de periode 2017 – 2020. Op de Agnesschool wordt de uitvoering van het programma tot het schooljaar 2017-2018 ondersteund. Het programma wordt hier deels gefinancierd door het fonds Vogelgezang.

Sinds het schooljaar 2011-2012 is Fysieke Integriteit, gefaseerd geïmplementeerd/ingevoerd op de Elisabethschool. De samenwerking met de school verloopt bijzonder goed. Het programma is niet alleen integraal ingebed in het onderwijsaanbod, ook de vakdocenten van Vakmanstad zijn volledig opgenomen in het docententeam. De wederzijdse belangstelling en verstandhouding is groot.

Directeur Lous Paijens prees de onderlinge samenwerking met RVS en de meerwaarde die het programma aan haar leerlingen biedt. Dat het onderwijsprogramma bij sommige leerlingen extra aanslaat blijkt uit het voorbeeld die adjunct-directeur Bas Blummel over leerling Toby aanhaalde: “Toby was een notoire laatkomer, cognitief niet sterk en sociaal onhandig. In het kort komt het er op neer dat Toby veel moeite heeft om mee te komen op het gebied van rekenen en taal, maar dat hij filosofeert als de beste, in aikido zijn draai vindt en zelfs een autistische medeleerling onder zijn hoede heeft genomen, waarmee duidelijk wordt dat hij ook in zijn sociale ontwikkeling flinke sprongen heeft gemaakt. Zijn absentie en/of te laat komen is inmiddels drastisch gedaald en het aantal keren dat de ouders naar school werden geroepen vanwege een incident is dit jaar nihil”.

Volgens Rachid el Ousrouti, directeur van Vakmanstad “is het een genot om met de Elisabethschool samen te werken. Het geheim zit ‘m in het enthousiasme van het Elisabethteam onder leiding van Lous en Bas. Maar ook de beschikbaarheid van een eigen technieklokaal heeft een positieve invloed op de uitvoering van ons programma”.

Op de Agnesschool bedankte Rachid Sandra Berkhoudt voor de wijze waarop ze het team van Vakmanstad de afgelopen jaren heeft ondersteund. Met haar inzet is ze een belangrijke schakel bij de ontwikkeling van het programma op de school.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter college van bestuur RVKO, benadrukte dat “niet alleen de cognitieve prestaties van kinderen belangrijk zijn. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is minstens zo waardevol en daar moeten we onze rug voor recht houden dat we dit in het onderwijs en in de opvoeding van de kinderen belangrijk blijven vinden. Hij bedankte Roelof Prins, directeur van Stichting de Verre Bergen en de gemeente Rotterdam voor het mogelijk maken van deze vorm van onderwijs.

Ook Hans van den Berg, bovenschools manager RVKO, Hidde Verkade en Marijn Goossens van Stichting de Verre Bergen waren bij de ondertekening aanwezig.

Met de in verf gedoopte handen hadden zowel de volwassenen als de kinderen erg veel plezier bij het plaatsen van hun handafdruk op het canvas. De kleintjes vonden het maar wat spannend om mee te mogen doen aan de feestelijke ceremonie.

 

 

Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum