Vakmanstad denkt mee over Nationale Skills strategie

2017/02/14

We hebben wederom een mijlpaal bereikt. RVS mag meedenken over de Nationale Skills Strategie van Nederland en is als één van de good practices expliciet opgenomen in de publicatie van de SER, de Sociaal Economische Raad. De Skills Strategie is een samenwerkingsverband tussen de SER en de ministeries OCW, SZW, EZ en Financiën. In de publicatie zijn organisaties en instellingen gebundeld die zich inzetten voor het ontwikkelen van skills van mensen, waardoor ze voldoende toegerust zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

De OESO heeft in opdracht van het kabinet onderzocht voor welke uitdagingen Nederland komt te staan als het gaat om de competenties van de beroepsbevolking. De SER speelt hierin een verbindende rol. Inspiratie over de te ontwikkelen strategieën hebben de onderzoekers opgedaan in dialoogbijeenkomsten waaraan een kleine 60 organisaties hebben deelgenomen.

Vakmanstad, in de bijeenkomsten vertegenwoordigd door Rachid, wordt in de publicatie op vrij veel velden gecategoriseerd. (scoort hoog op de onderzochte terreinen).Zo worden we als goed praktijkvoorbeeld benoemd in onder andere de rubrieken: Voorkomen/bestrijden schooluitval, Studie- en beroepskeuze loopbaanoriëntatie, Kwetsbare groepen, Initiatieven onderwijsinstellingen, Initiatieven bedrijven en brancheorganisaties en Publiek private samenwerkingsverbanden. Het OESO-rapport wordt naar verwachting op 20 april 2017 gepresenteerd. 

http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2017/nationale-skills-strategie.aspx