Meer aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de Skills Strategie voor Nederland

2016/03/31

Op maandag 21 maart vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats over een Skills Strategie voor Nederland. Het kabinet en de SER zijn met ondersteuning van de OESO gezamenlijk aan dit traject begonnen dat moet leiden tot een lange termijn skills-agenda. Ook Rotterdam Vakmanstad is gevraagd om hierin mee te denken.

Dagvoorzitter Mariëtte Hamer trapte af met een schets van het belang van een Skills Strategie voor Nederland. Om duurzaam inzetbaar te zijn op de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt is iemands vermogen om te leren en zichzelf te ontwikkelen van levensbelang. Kern van haar boodschap is kort en krachtig: “Leren moet net zo gewoon worden als eten en drinken”.
Joanna Caddy (OESO-teamleider Skills Strategie) gaf in haar inleiding meer inzicht in de kernelementen van een Skills Strategie. Zij gaf de boodschap mee dat het optimaal benutten van skills essentieel is, niet alleen voor onze welvaart en economie maar ook voor de sociale cohesie in onze samenleving waarin tegenstellingen tussen lager- en hogeropgeleiden lijken toe te nemen.

Na de inleidingen zijn de circa 90 deelnemers aan dialoogtafels in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan, onder leiding van het OESO team. De belangrijkste trends en uitdagingen om tot een betere ontwikkeling, activering en effectieve benutting van skills te komen waren onder andere onderwerp van discussie. Aan het eind van de middag hadden alle tafels aan de hand van vijf oefeningen hun prioriteiten bepaald. Veel genoemde uitdagingen zijn bijvoorbeeld een betere ondersteuning van ‘Een leven lang leren’, waaronder de erkenning en waardering van het informele leren, betere verbindingen tussen de onderwijssectoren en tussen onderwijs en bedrijfsleven, meer aandacht voor een goede leercultuur in organisaties en meer inclusief denken.

Rachid el Ousrouti, zakelijk leider van Rotterdam Vakmanstad, mengt zich in de discussie en geeft aan dat in de Skills Strategie voor Nederland naast de cognitieve skills en vakskills meer aandacht moet zijn voor de sociaal emotionele skills. “Er zijn nog te veel jongeren die moeite hebben om op een adequate wijze te participeren in de samenleving. Met de juiste skills, een adequaat netwerk en een positief zelfbeeld kunnen zij hun toegang tot de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij zijn de juiste sociaal-emotionele skills noodzakelijk, omdat deze vaardigheden bepalend zijn voor de mate waarin de jongeren zich aanpassen en omgaan met problemen en dagelijkse gebeurtenissen”.     

De OESO organiseert samen met de ministeries van OCW, SZW, EZ, Financiën en de SER drie Skills Strategie dialoogbijeenkomsten als onderdeel van dit traject. De aftrap van deze serie was de bijeenkomst op 21 maart. Het OESO-team gaat de resultaten van deze eerste bijeenkomst uitwerken tot een lijst met circa 10 tot 15 prioriteiten, die op de tweede dialoogbijeenkomst op 12 mei a.s. met (grotendeels dezelfde) stakeholders worden verdiept. Op 8 september a.s. staat de derde dialoogbijeenkomst gepland. Daarin zullen de deelnemers meepraten over de hoofdlijnen voor het eindrapport dat begin 2017 door de OESO zal worden opgeleverd.

Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum