BOOR en RVS tekenen convenant

2015/12/17

Op donderdag 17 december zetten RVS directeur Henk Oosterling en Huub van Blijswijk als voorzitter van het College van Bestuur van B.O.O.R. hun handtekening onder het convenant waarin de samenwerking tussen beide organisaties is vastgelegd. RVS ondersteunt al jaren verschillende BOOR-scholen, zoals OBS Bloemhof (Bloemhof) en OBS De Globe (Tarwewijk) met hun integrale programma waarin zij in de extra leertijd 6 uur per week met RVS leerlijnen verzorgen. Door dit convenant zullen in de toekomst ook andere BOOR scholen in de gelegenheid gesteld worden om in hun aanvragen bij het onderwijsprogramma Leren loont! de integrale RVS-aanpak voor minstens vier jaar in het reguliere curriculum op te nemen.