Ouderbetrokkenheid Agnesschool

2015/11/06

Leerlingen van de Agnesschool in Rotterdam Zuid bereiden en serveren aan het eind van het Vakhuis een maaltijd voor hun ouders, familieleden en vrienden. Het ouderdiner vond plaats op 26 maart jl. In het Vakhuis, een buurthuis 2.0, van Rotterdam Vakmanstad hebben zij gedurende zes weken na schooltijd kook- en smaaklessen gevolgd. Het Vakhuis biedt daarnaast cursussen op het gebied van cultuur, techniek en zorg. Klik hier voor meer informatie
Bekijk de beelden!