Twee jaar samenwerking met IMC Weekendschool

2015/07/02

Aanleiding
Twee jaar geleden, in schooljaar 2013-2014, zijn Stichting Vakmanstad en IMC Weekendschool een samenwerking aangegaan om een vestiging van IMC Weekendschool in Rotterdam Zuid op te richten. De aanleiding van de samenwerking is het gezamenlijke streven naar het vergroten van de mogelijkheden van jongeren in Rotterdam Zuid. We werken met dezelfde groep jongeren uit de wijken Bloemhof, Afrikaanderwijk en Feijenoord.

Stichting Vakmanstad is al 10 jaar actief in Rotterdam Zuid met het ontwerpen en verzorgen van verschillende educatieve trajecten in het PO, VO en MBO. Deze trajecten zijn erop gericht het vakmanschap terug te brengen in Rotterdam Zuid door jongeren vanaf vier jaar skills bij te brengen op het fysieke, sociale en mentale vlak. Om dit te bereiken krijgen jongeren extra lessen binnen en buiten schooltijd op het gebied van sport (aikido & judo), gezondheid (zorg & koken), groenlessen (tuin & ecosofie), denken (filosofie), techniek en cultuur. De achterliggende gedachte is de mogelijkheden van jongeren te vergroten en ze weerbaarder te maken. De doelstellingen van IMC Weekendschool om het toekomstperspectief van de leerlingen te vergroten en het zelfvertrouwen te helpen vergroten sluiten daar op aan. Met IMC Weekendschool kunnen we dat bereiken door de leerlingen in drie leerjaren (groep 7 & 8 en de brugklas) een breed beeld van de wereld te laten zien door ze in contact te brengen met mensen uit alle lagen van de samenleving. Hierdoor ontdekken ze waar ze goed in zijn en wordt de wereld na school concreet gemaakt.

Opbrengst van de samenwerking na twee jaa
De samenwerking spitst zich toe op het verzorgen van een locatie met samenwerkingspartner Rotterdams Vakcollege de Hef, het aanleggen van een netwerk voor IMC Weekendschool door het netwerk van Stichting Vakmanstad aan te boren voor gastdocenten, samenwerkingen met basisscholen tot stand te brengen, financieel bijdragen aan excursies, beschikbaar stellen van iPads en begeleiding op zondag. Voor deze samenwerking heeft Stichting Vakmanstad een coördinator ingezet die nauw samenwerkt met de jaarcoördinatoren en locatiemanager van IMC Weekendschool Rotterdam Zuid.

Vooruitblik op het derde jaa
In schooljaar 2015-2016 wordt het derde jaar van IMC Weekendschool opgezet. Daarmee draait een volledige weekendschool in Rotterdam Zuid. De vakken uit het eerste en tweede jaar staan nu redelijk goed in het programma. In het eerste jaar journalistiek, techniek, podiumkunsten, dieren en geneeskunde. In het tweede jaar recht, horeca, logistiek, agrarisch, architectuur en marketing & communicatie. Het komende jaar wordt gekeken naar een uitbreiding van gastdocenten voor deze vakken. Voor het derde jaar wordt gewerkt aan het opzetten van de vakken sport, ondernemen, sociale wetenschappen en literatuur en worden masterclasses op verzoek van de leerlingen georganiseerd.  

De samenwerking zal zich dit jaar wederom focussen op het aantrekken van gastdocenten. Tevens zal er extra aandacht komen voor de betrokkenheid van de basisscholen en het samen optrekken in promotie bij potentiele sponsoring van IMC Weekendschool.