Moving Arts Project is zeer vereerd! Zaterdag zit Ella Vogelaar aan de Gesprekstafel. Als voormalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie was zij onder meer verantwoordelijk voor de verbetering van zogeheten ‘aandachtswijken’, waartoe ook Amsterdam-Oost behoorde. Samen met onze tweede eregast Rachid El Ousrouti, zakelijk leider van Vakmanstad Rotterdam, wisselen we van gedachten over gewenst gedrag op straat. Welk gedrag verwacht jij van anderen in de openbare ruimte, en van jezelf? Ook blikken we met Ella Vogelaar terug op haar ervaringen met het verbeteren van ‘aandachtswijken’. Wat zijn de lessen voor de toekomst? Rachid El Ousrouti zal toelichten hoe Vakmanstad Rotterdam in de Afrikaanderwijk talent van jongeren versterkt en vergroot. De Gesprekstafel is een wekelijks evenement georganiseerd door Moving Arts Project in aanloop naar de openluchtvoorstelling HEIM Romeo|Julia. Elke zaterdag wisselen bezoekers van gedachten over wat er speelt in de wijk, zittend aan een stevige tafel in het openluchttheater-in-aanbouw op het Steve Bikoplein, Amsterdam.

HEIM Romeo|Julia Gesprekstafel

met eregasten

Ella Vogelaar (PvdA, v/h minister Wonen, Wijken en Integratie)

en

Rachid El Ousrouti (Vakmanstad Rotterdam)

16.00-17.30, 6 juni 2015

Steve Bikoplein, Amsterdam