In de nieuwe Metropoolregio Rotterdam Den Haag is Duurzaam Vakmanschap onderdeel van het curriculum.

2015/03/30

Op 19 maart jongstleden sprak Henk Oosterling over “De basis voor een evenwichtige sociale infrastructuur in de nieuwe Metropoolregio”. 

Sinds januari dit jaar kent de regio een nieuw initiatief: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).  Het is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten en richt zich door betere bereikbaarheid en nauwere samenwerking in de regio op het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam en de Haaglanden.

Doel van MRDH is het welzijn en de economische veerkracht van de inwoners van deze gemeenten te vergroten. De aftrap voor de inhoudelijke samenwerking vond plaats in de Cruise Terminal in Rotterdam. Het initiatief sluit aan op een wereldwijde trend waarin de deelnemende gemeenten op bovenlokaal niveau leren inspelen op de uitdagingen die de veranderende wereld aan hen stelt. In de Metropoolregio wordt nauw samengewerkt met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de logistieke sector. Om die reden is Henk Oosterling gevraagd om vanuit zijn rol als universitair hoofddocent van de Erasmus Universiteit Rotterdam en als directeur van Rotterdam Vakmanstad zijn bijdrage te leveren. Belangrijke thema’s tijdens deze conferentie waren: Voor welke uitdagingen staan we en welke aanpak is effectief? Andere vooraanstaande sprekers waren onder meer burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Jozias van Aartsen van Den Haag,  Dick Benschop, president directeur van Shell en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Plasterk benadrukte het belang van de regionale ontwikkeling en de politieke consequenties van zo’n MRDH. Daan Roosengaarde, pionier en kunstenaar gaf in zijn lezing aan dat we wel wat meer lef mogen tonen. Rolf Alter, directeur Public Governance and Territorial Development Directorate bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) feliciteerde de burgemeesters met de nieuwe MRDH. Hij benadrukte dat stedelijke regio’s mét gezamenlijk bestuur het beter deden dan regio’s zonder.

Een item waar alle sprekers het over eens waren is dat goed onderwijs in de nieuwe Metropoolregio noodzakelijk is. Dick Benschop gaf aan dat naast een goed vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid ook innovatie belangrijk is. Op het gebied van MBO-onderwijs is er nog géén doorbraak. Er is in de toekomst behoefte aan onder andere procesoperators en engineers. Oosterling gaat in zijn lezing in op de ecologisering van de economie: de transitie naar een duurzamere wijze van produceren biedt grote kansen en uitdagingen voor bestaande industriële complexen. Hij pleit voor terugkeer van de leermeester. Docenten moeten het bedrijfsleven leren kennen en studenten moet in de bedrijven het vak leren. “Duurzaam vakmanschap moet onderdeel van het curriculum worden.”

 

Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum