Jongeren missen de vaardigheden om zich in de 21ste eeuw te redden

2014/10/18

Financieel Dagblad, 18 oktober 2014
We zijn hard op weg naar een participatiesamenleving, maar heel veel mensen zijn daarvoor nog niet toegerust. Ze missen de vaardigheden die nodig zijn om in onze 21ste-eeuwse maatschappij hun weg te vinden. We moeten daarom radicaal durven denken over de toekomst van ons onderwijs. Het huidige onderwijs is vooral gericht op de emancipatie van het individu. Dat heeft goed gewerkt. Kinderen uit alle sociale klassen hebben toegang tot goed onderwijs en de positie van vrouwen is aanzienlijk versterkt. Dat zijn belangrijke verworvenheden, maar in de nieuwe netwerksamenleving is dit niet genoeg.

Henk Oosterling in het Financieel Dagbad:  lees hier het hele artikel