IMC Weekendschool weer van start

2014/09/15

Zondag 14 september is het tweede jaar van IMC Weekendschool Rotterdam Zuid van start gegaan met leerlingen uit groep 8 van basisscholen OBS Bloemhof, RVKO Agnesschool, PCBO Oranjeschool, CBS De Sleutel, OBS Nelson Mandela, OBS Pantarijn en RVKO de Globetrotter.

De ochtend stond in het teken van samenwerken en het versterken van het groepsgevoel met opdrachten die ze in zelf gekozen teams moesten uitvoeren. ’s Middags kwamen de ouders naar school voor een toelichting op het nieuwe schooljaar.

Vakken die de tweedejaars gaan behandelen zijn rechten, horeca, logistiek, agrarische sector, architectuur en media. Rotterdam Vakmanstad en IMC Weekendschool werken samen om deze lessen te organiseren en ontwikkelen. Een nieuwe lichting eerstejaars wordt de komende weken geworven in groep 7 van de bassischolen. Zij zullen na de herfstvakantie van start gaan met de vakken journalistiek, techniek, podiumkunsten, geschiedenis en geneeskunde.