Staatssecretaris Martin van Rijn bezoekt Agnesschool

2014/09/08

Afgelopen maandag 8 september bezocht staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid de Agnesschool. Tijdens het werkbezoek volgde hij samen met groep 8 een les over ‘relaties en seksualiteit’ over de leuke en minder leuke kanten van vrienden maken op het internet.

Van Rijn nam ook een rapport met daarin de eerste cijfers van de opbrengsten van het programma #Jeugdimpuls in ontvangst. Een programma waarbij gedurende 2 jaar met overheidsondersteuning scholen konden werken aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen. De Agnesschool is een van de scholen die hebben meegedaan aan het programma van het ministerie van VWS in samenwerking met andere partners.

De school is sinds 2011 een samenwerkingspartner van RVS. Henk Oosterling was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst. In een korte uiteenzetting gaf hij een toelichting op de diverse trajecten van RVS, gericht op sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren. Hij benadrukte het belang van de Vakwerf als antwoord op de toenemende vraag naar ambachtslieden op de arbeidsmarkt. Volgens Oosterling is de politiek nu aan zet bij het breed invoeren van het traject Fysieke Integriteit op diverse basisscholen in Rotterdam.

Annet Dries, directeur van de Agnesschool gaf aan nog steeds erg content te zijn met de bijdrage van RVS binnen het onderwijsprogramma van haar school. Filosofie, tuinieren en gezond eten zijn volgens haar belangrijke bijdragen aan de cognitieve, fysieke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Vertegenwoordigers van RutgerWPF, Lekker fit en RIVM lichtten hun bijdragen aan de totstandkoming van #Jeugdimpuls toe.  

Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum