2014/10/16 ⋅

Seminar-reeks mentoring en huiswerkbegeleiding

Tot aan de herfstvakantie zal 2x per week een seminar plaatsvinden voor HR stagiairs Pedagogiek ter voorbereiding op hun stage bij RVS op OBS Bloemhof, KBS Elisabeth en PCB de Klaver.
Zie voor meer informatie 8 sept.