Seminar-reeks mentoring en huiswerkbegeleiding

2014/09/15
2014/09/15 ⋅

Seminar-reeks mentoring en huiswerkbegeleiding

Tot aan de herfstvakantie zal 2x per week een seminar plaatsvinden voor HR stagiairs Pedagogiek ter voorbereiding op hun stage bij RVS op OBS Bloemhof, KBS Elisabeth en PCB de Klaver.
Zie voor meer informatie 8 sept. Vandaag: Rekenmethodes. 

Bennie Tonnon & Marleen Sahertian verzorgen een uitgebreide opfriscursus rekenvaardigheden aan de nieuwe lichting stagiairs. De onderwerpen die daarbij aan bod komen: Breuken, staartdelingen, optel- en aftreksommen en het metriek stelsel. Zie voor de presentatie: rekenengroep7en8.pdf (pdf)