Bouwen aan een menswaardige samenleving

2014/06/25

Afgelopen woensdag 25 juni verzorgde Rachid el Ousrouti  een gastcollege voor de HBO pedagogiekstudenten van de Driestar Educatief in Gouda. Rachid is als zakelijk leider verbonden aan Rotterdam Vakmanstad.

In het college hiervoor sprak Tweede kamerlid Elbert Dijkgraaf over actuele ontwikkelingen in de samenleving. Het ging over tolerantie en intolerantie. De directe aanleiding waren de uitlatingen van Geert Wilders over ‘minder Marokkanen’. De vraag ‘Kan ik iets doen om mee te bouwen aan een menswaardig samenleving?’ is in dat college wat onderbelicht gebleven. Om die reden werd Rotterdam Vakmanstad gevraagd om dit gastcollege te verzorgen.  

Rachid grijpt in zijn lezing terug naar de uitlatingen van Wilders. ‘Natuurlijk heeft het mij en mijn gezin gegrepen. Maar door de mooie reacties van familie, vrienden, collega’s, buren en andere kennissen geef je de hoop niet op. Ik ben Nederland!’ En dit is dus precies waar het bij Rotterdam Vakmanstad om gaat. Het gaat om relationele verbanden en interesse in en voor elkaar. Dat zorgt voor een geweldige tegenkracht tegen de angstcultuur die sommige politici willen aanwakkeren.  

In de lezing buigt Rachid de negativiteit om in iets positiefs en dat is Rotterdam Vakmanstad.  Hij legt in zijn lezing verder uit hoe Henk Oosterling, de initiatiefnemer en grondlegger van Rotterdam Vakmanstad de verschillende trajecten Fysieke Integriteit, Actief Burgerschap en Duurzaam Vakmanschap heeft opgezet en wat deze bewerkstelligen. Alles draait bij Vakmanstad om educatie, participatie en communicatie. Als in een samenleving één van deze bouwstenen onvoldoende aanwezig is, dan blijf je helaas hangen in een integratie-discussie.

In de praktijk betekent dat dat de kinderen van een viertal basisscholen in Rotterdam-Zuid judoles, tuinieren, filosofie en koken krijgen als aanvullend programma. Op de vmbo-school De Hef is een Vakhuis opgezet waarin kinderen in aanraking komen met zorg, techniek, ICT en cultuur. Het sluitstuk van het concept van Rotterdam Vakmanstad is de Vakwerf. Rachid is naast zakelijk leider ook projectleider van de Vakwerf. Met de Vakwerf zorgen we ervoor dat leerlingen van het MBO de juiste keuze maken en lekker in hun vel zitten. We helpen ze aan een passende stage met leermeesters die hen het vak leren. Daarnaast werken ze in een aanvullende programma aan hun fysieke, sociale en mentale ontwikkeling.

De pedagogiekstudenten stelden na afloop nog vele uiteenlopende vragen en hebben de opdracht meegekregen om naar aanleiding van dit college uit te werken wat zij doen of gaan doen om mee te bouwen aan een menswaardige samenleving. Rachid: “Ik ben benieuwd hoeveel stageverzoeken Rotterdam Vakmanstad na vandaag gaat krijgen uit Gouda?”