De nieuwe burger is intervidu

2014/03/27
2014/03/27 ⋅

De nieuwe burger is intervidu

(Gebrek aan) sociale cohesie, ook wel ‘het cement van de samenleving’ genoemd, wordt vaak omschreven als het belangrijkste maatschappelijke thema van deze tijd. Samen_Leven is een journalistiek project van de Limburgse kranten Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad dat, over een langere periode, de hechtheid van de Limburgse samenleving wil toetsen, van het niveau van gezin en familie via verenigingen en organisaties tot de Limburgse maatschappij als geheel. Op 1 februari verscheen in De Limburger een artikel: "De nieuwe burger is intervidu" Iedereen is verbonden met anderen via netwerken op school, thuis, op het werk. Lokaal en globaal. Het individu wordt meer en meer ‘intervidu’.
 Daar moeten ‘skills’, vaardigheden voor worden ontwikkeld. Denker en doener Henk Oosterling begeleidt in Rotterdam met succes leerlingen van basisscholen en mbo’s daarbij.

Lees hier het artikel: nieuweburgerisintervidu.pdf