Henk Oosterling
"Ecobesef tussen politiek, filosofie en kunst. De gedeelde interesse van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity" in Ja Natuurlijk. Hoe de kunst de wereld redt, nai010 Uitgevers, Rotterdam, pp. 100-107. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag voorjaar 2013. Ja Natuurlijk gaat over relaties, zowel bestaande relaties als nieuwe vormen van samenwerking, en stelt inclusie en wederkerigheid als voorwaarden voor een betere wereld. Daarmee geeft Ja Natuurlijk niet alleen een signaal, maar ook een na te volgen voorbeeld. Kunstenaars laten ons anders kijken naar onszelf, onze samenleving en omgang met de aarde. Door de centrale positie van de mens te relativeren komen ook niet-menselijke spelers in beeld, zoals dieren, planten en bacteriën. Ja natuurlijk behandelt op kritische en speelse wijze – van zelfdenkende bacteriën tot wegen voor bijen – een actueel en maatschappelijk relevant thema: hoe worden we ecologisch intelligent?

Extern
– www.naibooksellers.nl
– www.ja-natuurlijk.com