Henk Oosterling
"Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad" in Waardenwerk. Journal of Humanistic Studies 2013, Nr 52, pp. 25-40. In dit artikel wordt een lans gebroken voor een ethiek van het vakmanschap die toegesneden is op onze 21e eeuwse menselijke conditie. Dit vakmanschap kan niet anders dan duurzaam zijn. Bovendien vergt de gemedialiseerde netwerksamenleving waarin wij leven dat het een betrokkenheid toont die de sectorale inbedding die de huidige professionaliteit tekent, doorbreekt. Maar spreken over een ethiek verankert dit vakmanschap tevens in een levensstijl die het louter professionele handelen verruimt naar een leven dat door kwaliteit en proportionaliteit wordt gekenmerkt. [...]

Extern
– Lees het volledige artikel op waardenwerk.net