Vruchtbare brainstorm sessie tijdens 'Werkdiner Zorg'
Dinsdag 9 juli 2013
Bloemhofkeuken

Een vruchtbare brainstorm sessie van Rotterdam Vakmanstad met diverse spelers in de wijk heeft afgelopen dinsdag veel mogelijke samenwerkingsverbanden opgeleverd. Tijdens dit 'werkdiner' belichtte Henk Oosterling de functie van het Vakhuis als een minder vrijblijvende variant van het vroegere buurthuis. Daarna schetste hij het traject voor de ontwikkeling van een Vakwerf, het sluitstuk van een middelbare beroepsopleiding (mbo) waar een baangarantie aan verbonden wordt.

Hij benadrukte de integraliteit als grond van samenwerking. Het alles overkoepelende onderwerp zou ‘lifestyle’ moeten zijn. In die context zouden beweging, voeding, voorlichting, cultuur en onderwijs met elkaar verbonden kunnen worden. Voor het onderwijs zou dat kunnen betekenen dat er lespakketten samengesteld worden waarin de verschillende aanwezige groepen een bijdrage zouden kunnen leveren. Dat zou niet alleen nieuwe leerstof maar ook nieuwe methodieken opleveren.

In de Vakwerf kunnen leerlingen van 15-19 jaar de expertise opdoen die op de  Rotterdamse banenmarkt gewenst is (techniek en zorg). Hiervoor wordt in samenwerking met vmbo De Wielslag, Albeda College en Zadkine een trainingstraject ontwikkeld. Principes als Cradle to Cradle (circulaire economie) en een ecosociale arbeidsethos (ambitie om dat wat je doet beter te doen) zullen in het vakwerfcurriculum aan de orde komen. 

Na de plenaire sessie werd er in kleine groepen verder gepraat over gezamenlijke nieuwe werkmodellen. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen (Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Technet, De Wielslag), de gezondheidszorg (huisartsenpraktijk Mozaiek, Stichting Voorlichters Gezondheid) en cultuur-maatschappelijke instellingen (JOLO, SKVR) bespraken de huidige stand van zaken, hun activiteiten in de wijk en de mogelijke samenwerkingsvormen. Veel aandacht ging uit naar het toekomstige tekort aan arbeidskrachten in de zorg. Hoe creëer en versterk je de samenhang tussen zorg en scholing? Welke samenwerkingsverbanden heb je nodig om dit van de grond te trekken?

Handzame voorstellen werden onderling uitgewisseld, waaronder beïnvloeding naar gedragsverandering, apps voor de gezondheidszorg ontwikkelen en het door HRO studenten opzetten van een zorgloket bij huisartsenpraktijk Mozaiek.

Met deze en vele andere nieuwe mogelijkheden en frisse ideeën kan Vakmanstad terugzien op een zinvolle en constructieve sessie die op korte termijn zeker een vervolg zal krijgen.