Henk Oosterling. ‘Hoe maakt u het?’ Rotterdam Vakmanstad en interculturele interesse. In Mattias De Backer, Patrick Stouthuysen (red.), Cultuur en/in de stad. Stadslucht maakt vrij. VUB Press, Brussel, pp. 243-262.

Het boek focust deze keer op cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord: Cultuur en/in de stad. Cultuur beïnvloedt de individuele ontplooiing en emancipatie, beïnvloedt ook integratie en sociale cohesie. Cultuur is onontbeerlijk voor de identiteitsvorming van de eigen inwoners én voor het op de kaart zetten van een stad naar de buitenwereld toe. Tot slot is stedelijke cultuur een wezenlijke motor voor de economie en de tewerkstelling in de stad.

Extern

Hoe maakt u het?