De Architect
Sociale architectuur van het Pact op Zuid in De Architect, jrg. 41,
Sdu Uitgevers, april 2010, pp. 92-93.

Milieubewustzijn en duurzame ontwikkeling vormen een uitdaging voor de architectuur. Omdat architectonische keuzes samenhangen met beslissingen over techniek en uitvoering, moet de discipline een nieuwe ecologische esthetiek ontwikkelen. Omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen dienen te worden betrokken bij het ontwerp.

In gesprekken met architecten komen uiteenlopende visies over duurzaamheid naar voren. Duidelijk is dat duurzame architectuur de basis van het vak herdefinieert. Architectuur kan zich niet langer beperken tot het object, maar zal tevens de omgeving erbij moeten betrekken. Inzet is het ontwerpen van gebouwen waarin licht, lucht en ruimte zo zijn georganiseerd en gematerialiseerd, dat de kwaliteit van het gebruik sterk wordt verbeterd. Omdat keuzes op het gebied van architectuur sterk samenhangen met beslissingen over techniek en uitvoering, zal architectuur een nieuwe ecologische esthetiek moeten ontwikkelen. Het besef groeit, dat duurzaamheid alleen dan meer is dan een hype, indien er een idee van schoonheid mee is verbonden.

Extern

Dasein als Design