Sportcultuur op zuid
2007-2009 Concept sportcultuur/copresentatie labs/co-opsteller rapport (Pact op Zuid/Iris van der Lee, dS+V, SenR, OBR, Henk Oosterling, Ans Stolk)

Het Stadionpark brengt Zuid in beweging.
Programma voor sportieve spin-off op Zuid

In de periode 2007-2009 is RVS betrokken bij het ontwerpen van een integrale visie voor de spin-off van de grootschalige verbouwingen in het gebied rond het huidige Feyenoordstadion De Kuip. In het voortraject van de sociaal-culturele implementatie van deze fysiek-economische ingreep worden zogenaamde ‘labs’ georganiseerd waarin bewoners, ondernemers, scholen en sportverenigingen op Zuid niet alleen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen, maar ook daadwerkelijk inbreng krijgen door hun wensen en eisen op tafel te leggen en prioriteitenlijsten samen te stellen. Communicatie en participatie worden serieus aangepakt. Zij kunnen profiteren van de ontwikkelingen in het Stadionparkgebied.

In de eerste bijeenkomst treedt RVS als coreferent op en stelt voor om sport en cultuur bij elkaar te nemen. Achterliggende gedachte is het cultiveren, dat wil zeggen zorgvuldig op- en uitbouwen van een actieve leefstijl als infrastructurele voorwaarde voor de reanimatie van de breedtesport op Zuid. Samen met Ans Stolk werk ik deze visie, die in het uiteindelijke rapport als hoofdstuk 2 wordt opgenomen, systematisch uit. Het fenomeen co-mobiliteit wordt geïntroduceerd om aan te geven dat er – van samen sporten tot openbaar vervoer – ook een andere houding vereist is. Het Stadionpark brengt Zuid in beweging! Sportcultuur op Zuid vergt als het nieuwe bewegen een integrale aanpak om een gezonde, groene stad te creëren.

De bewegingsarmoede wordt gecounterd door bewegen op vanzelfsprekende manier in sporten te laten overgaan. In deze biografie van het bewegen spelen schoolsportverenigingen een cruciale rol. Zij leren de jeugd co-mobiel te zijn. De ideeën van de Sportlabs worden teruggebracht tot drie thema’s: een actieve leefstijl, werk en stages – fitness economie – en de sportieve schoolcarrière. De basis van een sportcultuur is een actieve leefstijl – in beweging komen – die door talenten via geschoolde sportskills uitgebouwd kan worden in een sportieve schoolcarrière. De fitness economie die er omheen ontstaat stimuleert economische bedrijvigheid. In het rapport staan, uitgewerkt per thema, de ambities en projecten om te komen tot een sportcultuur op Zuid. Deze worden begin 2009 aangeboden tijdens een ideeënveiling.

Download
Sportcultuur op zuid (PDF)