Kaart 2008/2009
(Pact op Zuid, Henk Oosterling, Ans Stolk, Gemeentewerken)

Zowel in de gesprekken met beleidsmakers van Pact op Zuid in 2007 als uit de kritische reacties van derden komt steeds een ding naar voren: er gebeurt niets nieuws op Zuid. Slechts in het hoofd van inhoudelijk goed ingevoerde medewerkers bestaat er een gefragmenteerd inzicht in de groeiende samenhang van projecten. RVS stelt in maart 2007 aan het beleidsteam van Pact op Zuid voor om de gelaagde en gefaseerde complexiteit van de gerealiseerde en nog te realiseren interventies per jaar in kaart te brengen. De pijlerstructuur vormt het uitgangspunt maar het totaalbeeld schetst kansen voor een itegrale aanpak. RVS maakt een ontwerp dat samen met de pijlerhouders met data wordt opgetuigd en met Gemeentewerken wordt vormgegeven. Het eerste resultaat wordt in oktober 2008 in het jaarbericht opgenomen. In 2009 wordt dit herhaald.

Download
Mapping kaart (PDF)