Maatschappelijk ondernemen vanuit interesse
Dit manifest is tot stand gekomen op basis van ontmoe­tingen tussen bestuurders van diverse maatschappelijke ondernemingen. Wij constateerden dat samenwerking tussen onze organisaties een positieve impuls kan geven aan de oplossing van een aantal maatschappelijk relevante vraagstukken, met name de ondersteuning en activering van ‘niet zelfredzame burgers’. De Stadsregio kent een aanzienlijke groep kwetsbare burgers – waaronder een grote groep jongeren - die zich moeilijk staande weet te houden binnen de bestaande kaders. Een substantiële bijdrage aan de oplossing van deze vraagstukken beweegt zich op het snijvlak van wonen, zorg, onderwijs en welzijn. Onze aanpak richt zich op de vorming van slimme coalities, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. In de door ons beoogde deels projectmatige, deels geografische gebiedsaanpak versterken fysieke en sociale dimensies van de gebiedsontwikkeling elkaar.

Integraliteit staat voorop. Dit om door synergie een daadkracht te realiseren die door partijen afzonderlijk nooit kan worden bereikt. Dat levert een integrale aanpak op waarin meer ruimte en middelen vrijkomen voor innovatieve zorg. Deze zorg vormt het speerpunt van een gedeelde maatschappelijke interesse.

Zorg voor kwetsbare groepen, samenlevingsopbouw, ketenaanpak en integrale gebiedsontwikkeling schuiven zo organisch in elkaar. Door te bouwen aan sociale duurzaamheid vanuit een geïntegreerde aanpak van sociaal kwetsbare groepen wordt het eerste doel van de WMO – versterken redzaamheid – met het vierde doel verbonden: bevorderen van de sociale cohesie.

Om dit beleid krachtdadig vorm te geven is visie vereist die uitgaat van samenwerking op alle vlakken. In overleg met Rotterdam Vakmanstad (RVS) is het basisidee van maatschappelijk ondernemen vanuit interesse geboren. Henk Oosterling is gevraagd de concrete effectiviteit van de basisconcepten van RVS voor onze samenwerking uit te werken. Om een zo breed mogelijk bereik te schetsen is er is uitgegaan van verschillende schaalniveaus - stad en regio - in onderlinge afhankelijkheid en afstemming om zo het gevreesde waterbedeffect tegen te gaan: als je op één plek drukt om een probleem op te lossen, ontstaat het probleem vaak ergens anders weer opnieuw.

Het resultaat is dit document dat op zich geen werkplan is, maar een inspiratiedossier dat het zicht op nieuwe samenhangen en coproducties opent. Het dossier richt zich op de volgende vragen. Wat betekent maatschappelijk? Welk maatschappijbeeld ligt daaraan ten grondslag? Welk mensbeeld vormt daarvan de kern? Wat betekent welzijn in deze context? En hoe verhoudt dit welzijn zich tot zorg? In de uitwerking van deze vragen krijgen uitdrukkingen als ‘in mensen investeren’ en ‘mensen in hun kracht zetten’ handen en voeten.

Download
Maasdelta Maatschappelijk Ondernemen (PDF)