Peter de Regt (Voorzitter)
Tot 2010 in diverse rollen werkzaam geweest in de volkshuisvesting en stadsvernieuwing in Rotterdam en de Drechtsteden. De laatste 22 jaar als Directeur Bestuurder van corporaties. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn diverse projecten ontwikkeld waarin de keten wonen-leren-werken en zorg aan elkaar verbonden zijn, zoals de Short Stay Facility, Kamers met Kansen, de stichting Stoeprand, het Leerpark in Dordrecht. Momenteel partner van SEDHA en als zodanig als adviseur betrokken bij vergelijkbare projecten in zowel Nederland als in Frankrijk. Een belangrijke in Frankrijk is de oude PSA locatie in Aulnay-sous-Bois waar in 2014 het fabriceren van Peugeots wordt beeindigd. SEDHA adviseert ter plaatse bij het tot stand brengen van een Leerpark naar Nederlands voorbeeld.

Carol Hol (Secretaris)
Levensspreuk: Alle mensen zijn creatief.
Carol Hol heeft Civiele Planologie gestudeerd aan de TU Delft. Zijn loopbaanontwikkeling is als volgt samen te vatten: consulent stadsvernieuwing, gemeente Rotterdam; consultant bij respectievelijk TauwInfraconsult en Bouwfonds. Directeur/mede-eigenaar van Bureau Stad en van Hol Gerrichhauzen & Partners; directeur/ mede-eigenaar van TRS Ontwikkelingsgroep. Sinds 2002 werkt hij als conceptionist/directeur van CONCIRE, ontwikkelaar van gebiedsconcepten. "Gebiedsgericht samenwerken" is de rode draad door zijn carrière. Hij schrijft essays over de stad en haar bewoners. Hij is partner van de 'Van der Leeuwkring', mede-oprichter en oud-bestuurslid van 'KEI', thans onderdeel van Platform31. Hij is bestuurslid van 'Mama, showroom for Media and Mooving Art; lid van de Raad van Toezicht van The Patching Zone; voorzitter van de Stichting PlezierRivier De Rotte; bestuurslid van de Stichting Hart voor Prins Alexander; bestuurslid van de Stichting I Tech You Paviljoen.Rowdy Schouten (Penningmeester)
Rowdy Schouten is partner bij JSA Tax Consultancy en houdt zich dagelijks bezig met de fiscale advisering van investeerders en fondsen bij hun investeringen in Nederlandse bedrijven. Na zijn studie fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij werkzaam geweest bij PwC te Rotterdam om vervolgens zijn eigen kantoor te starten, ook in Rotterdam. Alhoewel zijn cliënten met name in de regio Amsterdam en Den Haag zijn gevestigd en JSA ook een vestiging in Amsterdam heeft, koestert hij het Rotterdamse. Vanaf dat hij in 1990 in Rotterdam kwam wonen, studeren en werken heeft hij de stad enorm zien veranderen. Maar toch zijn nog er vele aspecten, wijken, groepen en vooral kinderen die meer kansen verdienen en moeten krijgen. In Rotterdam Vakmanstad en haar werkwijze heeft hij het vertrouwen dat het een concrete bijdrage kan leveren aan het geven van meer skills en dus kansen aan kinderen die dat hard nodig hebben, of van huis uit niet direct meekrijgen. Een goede opleiding is en blijft een belangrijke basis voor een kans op een beter bestaan en toekomst. En die basis begint op de lagere school. Rowdy is in het verleden bij diverse organisaties en besturen betrokken geweest, vanaf zijn studietijd tot zeer recent bij de Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Naast dat alles maakt hij graag veel tijd vrij voor zijn vrouw en twee kinderen, die beide in de lagere schoolleeftijd zijn.

Hidde Verkade (Bestuurslid namens Stichting De Verre Bergen)

Hidde is Program Manager bij Stichting De Verre Bergen (SDVB), een filantropische stichting die investeert in maatschappelijke programma’s die Rotterdam beter maken. Als Program Manager is hij verantwoordelijk voor de investeringen in een aantal programma’s, ontwikkelt hij nieuwe programma’s en vervult hij management taken in de organisatie. Naast Rotterdam Vakmanstad is Hidde ook bestuurslid bij Stichting Studentmentoren Rotterdam, Stichting Maatschappelijke Makerspace en Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten (STORT). Eerder was Hidde werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent maatschappijleer. Hidde studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Economische Geografie in Utrecht en Filosofie van Beleid en Management in Rotterdam.   

Anky Romeijnders (Bestuurslid)

In mei is Anky Romeijnders toegetreden tot het bestuur van RVS. Ze volgt hiermee Jan de Jager op die in april aftrad. Anky is momenteel lid van het College van Bestuur (CvB) van het Albeda College, een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Rijnmond. Als lid van het CvB heeft zij mede de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het Albeda College.  

Portefeuille: onderwijs, kwaliteit en innovatie en medeverantwoordelijk voor strategie, professionalisering van het management, externe relaties en aansturing van diverse branches en stafafdelingen. Sinds 1980 is Anky in Rotterdam e.o werkzaam in het onderwijs waarin ze zich verdiept heeft in de aandachtsgebieden: omgangskunde, beroepenoriëntatie in het vakgebied zorg en welzijn, HRM, financiën, strategisch beleid, medezeggenschap en externe relaties. Van 2012-2014 was ze lid van het transitieteam MBO College Zorg en Welzijn Albeda/ Zadkine. Ook heeft ze deelgenomen aan een aantal regionale en internationale werkgroepen en projecten zoals een internationaal project in het kader van Leonardo subsidie. Haar persoonlijkheid, brede kennis en ervaring in het onderwijs zijn een goede aanvulling op de al aanwezige expertise binnen ons bestuur.