Deelgemeente, AEF, Henk Oosterling
Op verzoek van deelgemeente portefeuillehouder Bram van Hemmen heeft RVS meegelezen met en geadviseerd bij het ontwerp van de WMO pilot die IJsselmonde het komende jaar uitrolt. De inbreng van RVS ligt met name op het vlak van het netwerkdenken. Welzijn tekent zich in de analyse van het rapport af tegen de inbedding in netwerken, tot het vermogen om relaties te leggen en te kunnen onderhouden. Wil de omslag van aanbodsgerichte zorg naar vraaggerichte zorg effectief zijn dan wordt van zowel de hulpverlener als van de hulpvrager een andere houding verwacht. In een aantal sessies die samen met managementconsultants van Andersson Elffers Felix (AEF) zijn verzorgd is deze visie aan de frontline werkers in werkvormen inzichtelijk gemaakt.

Van rollator naar relatie

Onder de titel ‘Van rollator naar relatie’ is vervolgens in opdracht van de dienst SoZaWe op een tweetal bijeenkomsten met welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties in de eerste helft van 2008 deze zorgvisie gepresenteerd aan een groter publiek.

Download
Projectplan Wmo-pilot IJsselmonde (PDF)