De Vakwerf
Als sluitstuk op de 10-jarige strategie om in Rotterdam weer eigentijds, ambitieus en duurzaam vakmanschap op de kaart te zetten is RVS dit jaar gestart met het initiëren van een Vakwerf. Dit sluit aan bij het beleid van het ministerie van OC&W. 

Wat is De Vakwerf ?
De Vakwerf is een tweejarig educatief programma voor MBO leerlingen niveau 2 t/m 4. Op een innovatieve manier en aanvullend op het regulier onderwijs werken leerlingen aan hun sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling. Leerlingen volgen modules waarin zij hun sociale en communicatieve skills ontplooien. De Vakwerf biedt een stagenetwerk waarbij de deelnemende bedrijven een levensechte context leveren waarin de leerlingen specifieke vakskills opdoen. In de Vakwerf staan duurzaamheid, vakmanschap en werkhouding centraal. 

Het educatieve programma is samen met een aantal strategische partners uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld opgezet. Het uiteindelijke doel is om duurzaam vakmanschap te realiseren in de stad Rotterdam. De Vakwerf sluit als traject naadloos aan op het programma Fysieke Integriteit en Actief Burgerschap van Rotterdam Vakmanstad. (figuur1)

Samenwerkingspartners 2014/2015
In het jaar 2014/2015 wordt het proto-type van De Vakwerf uitgerold in samenwerking met het Albeda College, Zadkine, VNO-NCW Rotterdam en een aantal Rotterdamse bedrijven en organisaties. Samen beschikken zij over alle benodigde expertise om de leerling te helpen bij het realiseren van ontwikkelingsambities. Na afloop van dit programma staan de MBO-leerlingen sterker in hun professionele werkomgeving. De Vakwerf biedt de ondernemers in de zorg en techniek goed opgeleide arbeidskrachten met de specifieke vakskills en sociale skills zoals samenwerken en ambitieus werknemerschap. 

Doelgroep Vakwerf 
De Vakwerf is voor eerste en tweedejaars MBO-leerlingen niveau 2,3 en 4 die:

 • hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten 
 • meer rendement uit hun studie willen halen
 • nieuwe kennis en vaardigheden op willen doen
 • hun netwerk en leefwereld willen vergroten
 • hun grenzen willen verleggen
 • willen werken aan hun fysieke ontwikkeling

Het tweejarig-programma 
Het tweejarig programma bestaat uit een stage/leerwerkplek, aanvullende modules en coaching. 

Stage/leerwerkplek
De stage/leerwerkplek wordt geleverd door de deelnemende bedrijven en instellingen. Het stagebedrijf levert tevens een leermeester die de leerling op de stagewerkplek intensief begeleidt en de leerling vakskills aanleert. De werving en selectie van stageaanbieders en leerlingen doet Rotterdam Vakmanstad in nauwe samenwerking met de onderwijsinstelling. De duur van de stage hangt af van de opleiding die de leerling volgt en in welk jaar de leerling zit. 

Werkattitude: doendenken
Sporten, conflictbeheersing, samenwerking en ambitieus werknemerschap vormen een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma. Uitstromen uit de Vakwerf betekent met een MBO diploma en een ambitieuze werkhouding een gezonde start maken op de arbeidsmarkt in het besef dat deze met het oog op verduurzaming zal veranderen. Leven lang leren is een houding die in het traject wordt versterkt. 21st Century skills worden in onze programma’s doorvertaald.

Modules
De modules worden geïnitieerd en verzorgd door Rotterdam Vakmanstad met de samenwerkende organisaties. De deelnemers volgen het gehele traject van twee jaar één uur per week de module budosport. Daarnaast kunnen ze samen met hun coach kiezen voor een tweede module van 1,5 uur per week.
Modules die worden aangeboden: 

 • Module Budosport: sensomotoriek ontwikkelen, focus en doorzettingsvermogen
 • Module Timemanagement: planning en organisatie  
 • Module “Eet je Slim”: leren wat gezond voedsel is en waarom dat van belang is
 • Module Weerbaarheid: assertiviteit en zelfredzaamheid 
 • Module Duurzaamheid (ecowijsheid): inzicht in duurzame productieprocessen
 • Module Bedrijfscultuur: inzicht verschaffen in cultuur stagebedrijf en gezonde werkhouding
 • Module Financiën: omgaan met geld 
 • Module Mediawijsheid: omgaan met media
 • Module Sollicitatietraining: schrijven brieven en CV, gesprekken voeren en presenteren 
 • Module Leren leren: effectieve methode aanleren voor het onthouden en begrijpen van lesstof 

Coaching
Alle deelnemende leerlingen krijgen vanuit Rotterdam Vakmanstad een coach. Deze coach begeleidt de leerling op drie fronten: thuis, school en stagewerkplaats. De coach heeft wekelijks contact met de leerling en helpt de leerling bij het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en kiest daarbij de juiste modules voor uit. Wanneer de leerling zich niet houdt aan afspraken met school of met het stagebedrijf dan grijpt de coach onmiddellijk in. Hij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de stagebedrijven.