Fysieke Integriteit (2011)
24-11, Overleg Nationale Schoollunch, werkgroep Den Haag.
26-10, Presentatie 'Fysieke Integriteit Bloemhof ECO3' voor Nominatie Oranje fonds prijs Appeltje van Oranje, NH Hotel Zoetermeer.
03-10, Voorzitter/inspirator sessie Duurzaamheid, inspiratiebijeenkomst NME, dienst SenR, met wethouder Alexandra van Huffelen, kinderboerderij De Molenwei, Charlois Rotterdam.
14-09, Workshop, Hoe kan burgeractivisme in de alledaagse leefomgeving worden bevorderd? met Pieter Winsemius en Paul Rosenmöller, Nationale Postcode Loterij, Amsterdam.
10-06, Lezing ‘Ecosofie’, debat 'Ecologie en Onbehagen', symposium
'De onderbuik van Nederland", Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
31-05, Seminar ‘Fysieke Integriteit’, expert evaluatie 2, met Micha de Winter, Kees Machielse en Joke van der Zwaard, Fysieke Integriteit, Creative Factory/Bloemhofschool, Rotterdam.
24-05, Seminar ‘Fysieke Integriteit’, expert evaluatie 1, met Johan Mackenbach, Frans Spierings en Luc Stevens, Fysieke Integriteit, Creative Factory/Bloemhofschool, Rotterdam.
19-05, Overleg ‘Nationaal Schoollunch programma’, o.l.v. Marijke Vos, Innovatienetwerk,
Den Haag.
23-03, Lezing ‘Bloemhof en Stadslandbouw’, Pecha Kucha: Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, gemeente Rotterdam.

Actief Burgerschap (2011)
13-12, Keylecture ‘Talenten, competenties & skills’, tweedaags-symposium LINT, Demos, Kortrijk België.
26-10, Presentatie 'Fysieke Integriteit Bloemhof ECO3', Nominatie Oranje Fonds prijs Appeltje van Oranje, Zoetermeer.
14-09, Deelname workshop ‘Hoe kan burgeractivisme in de alledaagse leefomgeving worden bevorderd?’ met Pieter Winsemius en Paul Rosenmöller, Nationale Postcode Loterij, Amsterdam.
22-08, Co-referaat 'Woorden als daden', bij presentatie burgemeester Aboutaleb, minisymposium '10 jaar Dag van de Dialoog Rotterdam',
Schiekade 189 , Rotterdam.
18-04, Debat ‘Maak van je kenmerk je handelsmerk’, debat met Korrie Louwes, Crista Vonkeman, Huub Kleinrouweler, Cees Jan Asselbergs, Platform Buitenlanders Rijnmond, De Heuvel Rotterdam.
14-04, Seminar ‘Vakmanstad als gereedschapskist’, Afdelingsteam Cultureel Maatschappelijke Vorming, InHolland, Rotterdam.
08-04, ‘Het echte leven: levenskills’, interview door Wim Brands,
Nacht van de Filosofie, Felix Meritis, Amsterdam.
06-04, Keylecture ‘Kunst en cultuur als grootstedelijke context’, symposium ‘Afkijken mag!’ Kenniseducatie Centrum Rotterdam, jaarcongres SKVR, Lantaren/Venster Rotterdam.
16-03, College ‘Potentief politiewerk en jongeren’, Albedacollege en Politieschool Rotterdam, Albeda Rosestraat, Rotterdam.
16-02, Debat ‘Opgroeien in Rotterdam’, met o.a. Frans Spierings, GroenLinks, De Unie Rotterdam.

Duurzaam vakmanschap (2011)
07-09, Keylecture 'Rotterdam Skillcity: social design as design activism', Annual Conference, Design History Society/Fundació Història del Disseny & Barcelona, Spanje.
27-05, Lezing ‘Een Dag Zonder Techniek. De Wezenloze Wijsheid van
de Onbewogen Beweger’, Stichting Brandstof, Amsterdam.
04-05, Keylecture 'Honorable Copyright – Relational Authenticity in Japan and China', Manifestation DMY, Premsela Stichting, Tempelhof, Berlijn, Duitsland.
10-03, Seminar 'Rotterdam Vakmanstad en creatieve wijken', Wijkteamregisseurs Amsterdam, Bloemhof, Rotterdam.
24-01, Deelname havenoverleg stadsbreed. De Nieuwe Maze, wethouder Baljeu, Hans Smits, Rotterdam.

ECO3 Discoursstrategische voorzetten (2011)
13-12, Keylecture 'Talenten, competenties & skills', tweedaags-symposium LINT, Demos, Budascop, Kortrijk, België.
31-10, Inleiding en debat presentatie Foucault publicatie 'Moed tot
de waarheid', i.s.m. uitgeverij Boom/Rode Hoed, Amsterdam.
20-10, Lezing ‘Skillcity: publiek-private samenwerking’, seminar ‘Succesvol samenwerken in ketens en netwerken’, Focus Conferences, Nijenrode Business University.
14-10, Seminar ‘Leiderschap: relationele authenticiteit’, B-Dare management, Garderen.
07-09, Key lecture ‘Rotterdam Skillcity: social design as design activism’, Annual Conference, Design History Society/Fundació Història del Disseny, Barcelona, Spanje.
10-06, Lezing ‘Ecosofie’, symposium 'De onderbuik van Nederland", Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
27-05, Lezing ‘Een Dag Zonder Techniek. De Wezenloze Wijsheid van de Onbewogen Beweger’, Stichting Brandstof, Amsterdam.
04-05, Keylecture 'Honorable Copyright – Relational Authenticity in Japan and China', Manifestation DMY, Premsela Stichting, Tempelhof, Berlijn, Duitsland.
08-04, 'Woorden als daden', interview door Wim Brands,
Nacht van de Filosofie, Felix Meritis, Amsterdam.
09-03, Seminar ‘Rotterdam RVS/Skillcity’, Masteropleiding City Development, EUR, Rotterdam.
27-01, Deelname Kenniswerkplaats Duurzaamheid, samenwerking EUR/Stad, De Machinist, Rotterdam.
21-01, Seminar ‘Vakmanschap en relationele authenticiteit’,
B-Dare management, Garderen.

Sociale architectuur (2011)
20-10, Lezing ‘Skillcity: publiek-private samenwerking’, seminar ‘Succesvol. samenwerken in ketens en netwerken’, Focus Conferences, Nijenrode Business University.
13-09, Presentatie rapport ‘De nieuwe Belangstelling’, commissie buitenruimte, deelgemeente Feijenoord, Maashaven, Rotterdam.
05-09, Deelname Smal Beraad 'Rotterdam-Zuid', o.l.v. Paul Schnabel, Stichting Forum Stedelijke Vernieuwing, Katendrecht Rotterdam.
17-08, Presentatie ‘Rotterdam Vakmanstad’, TedX Dordrecht, Dordrechts Museum, Museumstraat.
16-06, Seminar ‘Bloemhof: Integrale gebiedsontwikkeling als samenlevings­opbouw’, Vestia, Praktijkconferentie. Stedelijke vernieuwing in Rotterdam, onderdeel Vakmanstad, Bloemhofschool.
02-06, Bezoek studententen delegatie Universiteit Hamburg, Duitsland, studie opdracht Skillcity.
26-05, Lecture ‘After squatting: the commons’, TU Delft/University of Michigan, Delft.
05-05, Webinar Kwaliteitssprong op Zuid, Stadshavens, Havenport, Wilhelminapier, Rotterdam.
09-03, Presentatie Rapport 'De Nieuwe Belangstelling',
deelgemeente Feijenoord, Persoonshal, Rotterdam.
17-02, Presentatie rapport De Nieuwe belangstelling,
deelgemeentebestuur Feijenoord, Maashaven, Rotterdam.

Zorg (2011)
30-11, Moderatie congres ‘Marktwerking in de zorg’, Medenzeggenschapsdag GGZ NL – O&O Fonds, Antropia, Driebergen.
29-11, Openingslezing 'Van rollator naar relatie. Over welzijn of niet zijn', themadag Welzijn en Zorg 2.0., Sozawe, deelgemeente Hoek van Holland.
18-10, Lecture 'Addiction and Radical Mediocrity', Bachelor European Public Health, vakgroep Health, Ethics and Society, Universiteit van Maastricht, Maastricht.
22-03, Keylecture ‘Integrale gezondheidsvisie’, Jaarsymposium Hogeschool Rotterdam, Instituut Gezondheidszorg, Lantaren/Venster Wilhelminapier, Rotterdam.
19-04, Seminar ‘Integrale gezondheidszorg en het onderwijs’, management Instituut voor Gezondheidszorg, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam.
14-02, Seminar ‘Integrale Gezondheidszorg’, Management en directie Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg, Woerden.
15-02, Lezing ‘Fysieke Integriteit 2.0’, Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg, Woerden.

De Bloemhofkeuken (2011)
25-08, Onderwijs: directies Agnesschool en Elisabethschool.
16-06, Woningcorporatie: congres Vestia gebiedsontwikkeling.
09-06, Onderwijs: afstuderen Monica Walhout.