Integrale gebiedsontwikkeling (2008)
01-12, Masterclass ‘Skillcity en het buurtwerk’ Opzoomer Academie, Albedacollege, Rotterdam.
21-11/11-12, Sessie advies groep rapportage ‘Identiteit en Burgerschap’, Tariq Ramadan, Rotterdam.
21-11, Presentatie ‘Hoe rendeert sociaal kapitaal?’ tijdens plenaire werk-bijeenkomst ‘Pact op Zuid, De Zuiderlingen’, Katendrecht, Rotterdam.
12-11/9-12, Lezing ‘Veiligheid en grootstedelijke leefbaarheid’, leergang BRIM ‘Kennis van Rotterdam – een spiegel van de stad’, NSOB, Rotterdam.
04-11, Dankwoord ‘Woorden als daden’ bij uitreiking Laurenspenning door burgemeester Ivo Opstelten, Laurenskerk, Rotterdam.
22-10, Presentatie ‘Jong op Zuid’, installatie van de Jeugdraad Feijenoord, dgm.kantoor, Maashaven, Rotterdam.
07-10, Lezing ‘Skillcity and Philosophy’, Radboud Universiteit, afd. Human Geography, Nijmegen.
02-10, Presentatie ‘Rotterdam Vakmanstad/Skillcity’, deelgemeenteraad-commissie IJsselmonde met Bram van Hemmen, IJsselmonde, Rotterdam.
30-09, Lezing ‘Vakmanstad/Skillcity opbouwen’, studiedag Opbouwwerk en herstructurering, SONOR, Noorden, Rotterdam.
03-09, Presentatie/commentaar ‘Visie Kop van Feijenoord’, met Riek Bakker en Arnold Reijndorp, Villa Zebra, Rotterdam.
12-04, Keylecture ‘Talk of the Town’, opening van de Maand van de Filosofie, thema De Stad, Universiteit van Tilburg, coreferenten Paul Frissen, Ad Verbrugge en Eric Bolle. Raadszaal Stadhuis, Tilburg.
09-04, Gastcollege ‘Bouwen: van stenen stapelen tot produceren van relaties’, voor vernieuwde wetenschapsleerlijn TU Delft, afd. Bouwkunde, Delft.
04-04, Lezing ‘Skillcity: een grootstedelijke reflectie. Of: Had maar een vak geleerd!’, Maand van de Filosofie, Boekhandel Donner, Rotterdam.
04-03, Gastcollege ‘Rotterdam Vakmanstad/Skillcity’, Masteropleiding City Development, Erasmus Universiteit, Rotterdam.
04-03, Presentatie Integrale gebiedsontwikkeling Kop van Zuid In Expert meeting ‘Geaarde stad’, Concire, Restaurant Obba, Rotterdam.

Duurzaamheid (2008)
21-09, Lezing en debat ‘Eco3’ tijdens Seeds of Change, met Jan Rotmans, Chantal Gill’ard, Ruud Lubbers, Cinerama, Rotterdam.

Vakmanschap en cultuur (2008)
18-12, Interview/debat ‘Interculturaliteit en Vakmanstad ’ voor docenten-opleiding Willem de Kooning Academie, Het Gemaal, Rotterdam.
04-09, Presentatie/interview ‘Rotterdam Vakmanstad/Skillcity’ voor ‘Het Inspirerend vermogen van Rotterdam’, PWC/De Slinger, Arminiuskerk, Rotterdam.
21-05, Presentatie en debat ‘Rotterdam Vakmanstad. Kunnen we het maken? Nou en of!’ in ‘De stad als laboratorium’, i.s.m. NRC Handelsblad en RRKC, o.l.v. Bert van Meggelen, Hogeschool InHolland, Rotterdam.
23-04, Concept, co-coördinatie en presentatie, met Ans Stolk, op Manifestatie De Slinger Rotterdam, Beursvloer + debat Maatschappelijke stages, Thema ‘Vakmanstad/Skillcity’ ism PWC, ING en AD/RD, Arminiuskerk, Rotterdam.
22-4, Co-referaat ‘Hart van Zuid’, cultuurpijler Pact op Zuid, Theater Zuidplein, Rotterdam.

28-02, Deelname Dialoogavond met jongeren en ouderen in kader van Kosmopolis Rotterdam, o.l.v. Theo Cornelissen, Kruiskade, Rotterdam.

Bewegen en Sport (2008)
27-09, Concept, presentatie en mede-organisatie Freerun Clinic ‘Tags, Tracks & traces’, voor Kijk op Zuid, Motorstraat, Rotterdam.

18-06, Presentatie ‘Sportcultuur op Zuid’, spin-off Stadionpark, Feijenoord stadion, Rotterdam.
16-09, 1ste presentatie sportcultuurnota Pact op Zuid, samen met Ans Stolk, Sportseminar Zuid, Larenkamp, Rotterdam.
07-02/03-04, Co-referaat Stadionpark Gebiedsontwikkeling: Spin off onderwijs op Zuid voor Pact op Zuid, Feijenoordstadion, Rotterdam.

20-01, Interview ‘RVS/Fysieke Integriteit ’, BOS Radio 5.

Zorg (2008)
16-12, Presentatie ‘Rotterdam Vakmanstad/Zorg’, out of the Box bijeenkomst inrichting Zorgboulevard Maasstadziekenhuis, Estrade/Vestia, Rotterdam.

15-04, Keylecture ‘De gezonde stad. Van Zorg naar Interesse’ voor GGD Rotterdam, managementretraite ‘Van Buiten naar Binnen’, Zwijndrecht.