Wat het lichamelijk opvoeding
Ecosociale educatie op de Brede school
Henk Oosterling & Aetzel Griffioen (red.)

+ DVD, 1 uur, documentaire van Rob Schröder waarin
de vier jaar van het experiment in beeld wordt gebracht.

Zwaarlijvigheid, depressie, pestgedrag, gebrek aan concentratie; de kiemen van een ongezonde leefstijl worden al vroeg in het leven van kinderen geplant. Wat heet lichamelijke opvoeding? Ecosociale educatie op de Brede school werpt de vraag op wat lichamelijke opvoeding als onderdeel van het onderwijscurriculum in de 21e eeuw zal inhouden om dit soort problemen vroegtijdig te signaleren en te pareren. Wetenschappers, lectoren, beleidsmakers en vakdocenten kijken vanuit hun expertise en ervaringen terug op het project Fysieke Integriteit van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity. Dit ecosociale project is tussen 2008 en 2012 als regulier onderdeel van het lesprogramma experimenteel ontwikkeld op de openbare basisschool Bloemhof in de gelijknamige wijk in Rotterdam Zuid. Fysieke Integriteit stimuleert systematisch het ecosociale bewustzijn van leerlingen door hen bewust te maken van hun energiehuishouding en hun eetgewoontes. Direct aansluitend bij hun interesses worden zij verantwoordelijk gemaakt voor hun keuzes en gedrag in een ecosociale cirkel. Deze bestaat uit sporten (judo), samen eten, koken, tuinieren, natuur- en milieulessen en filosoferen. Hierbij zijn ouders, docenten, begeleiders en stagiairs uit het mbo, hbo en universitair onderwijs nauw betrokken. Gedurende drie jaar is de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wetenschappelijk gemonitord. De succesvolle uitkomsten van dit experiment zijn in dit boek samengevat.

Bestellen
€ 29,90 incl. porto in Nederland.
(bij bestellen 10 of meer 25 euro exclusief porto of afhalen)
Stichting Vakmanstad
Westersingel 102, 3015 LD Rotterdam
010-4408501/ info@vakmanstad.nl

Intern
Fysieke Integriteit