AIR-onderzoek (2006-2008)
Rotterdam Vakmanstad heeft samen met AIR een kritisch programma georganiseerd, in de vorm van een publiek onderzoek, waarin met ondernemers, beleidsmakers, kunstenaars, onderwijsdeskundigen en wetenschappers werd gesproken om de levensvatbaarheid van RVS te toetsen.

In een gebundeld traject is gezocht naar verdieping en concretisering van de basale gedachte achter het Vakmanstad-model: hoe ontwikkelen we in Rotterdam een inclusieve benadering van de stedelijke ontwikkeling die recht doet aan het specifieke karakter van de stad? Hoe kan Vakmanstad de stad als emancipatie-machine in een versnelling brengen? Het concept is in het programma ingezet als een kritische factor in het gesprek over de stad, maar is zelf ook als 'food for thought' getoetst bij een grote groep stedelijke actoren.

Het programma bestond uit een drietal publieksdebatten, bedoeld om Vakmanstad naast stedelijke plannen en initiatieven te leggen. Tussen die publieksdebatten door zijn telkens kleine groepen van professionals in de stedelijke vernieuwing uitgenodigd, om in vijf gethematiseerde expertmeetings hun ervaring en kennis op het concept te ijken. Deze besloten bijeenkomsten kregen een publiek karakter door een website, waarop behalve transcripties en verslagen van de bijeenkomsten ook opiniërende profielen van de deelnemers zijn geplaatst. De teksten vormen het ruwe materiaal dat in deze afsluitende publicatie in geredigeerde vorm bijeengelegd wordt.

Download
Publiek onderzoek 2006-2008 (PDF)
AIR (PDF)