ECO3: Doen Denken
Rotterdam Vakmanstad/Skillcity 2010-2012
Henk Oosterling

Het nieuwe boek van Henk Oosterling heet Eco3: Doendenken en verschijnt als opvolger van het in 2009 uitgegeven Woorden als daden. Eco3: Doendenken is een verslag van de uitgevoerde projecten, variërend van eco-educatie op basisscholen tot op duurzaamheid gerichte, integrale aanpak van grootstedelijke problemen. (Hfdst. 3) Ook het nieuw op te richten Vakhuis en de Vakwerf komen erin aan de orde. De uitgevoerde projecten worden in hoofdstuk 1 strategisch en in hoofdstuk 2 tactisch geanalyseerd, evenals de eraan ontleende scenario’s die in andere wijken worden uitgerold. De kernbegrippen interculturaliteit, vakmanschap, duurzaamheid en integraliteit staan hierin centraal. Zo wordt samenlevingsopbouw op wijkniveau verbonden met integrale gebiedsontwikkeling, die zich in hoofdstuk 4 aftekent tegen een ecofilosofie gevoed door de inspiratie van duurzaamheid op fysiek, sociaal en mentaal vlak (Eco3). Denken en doen schuiven hier in elkaar. Wat deze ecosofische zienswijze voor andere disciplines en andere vakgebieden betekent wordt in een elftal meditaties in hoofdstuk 5 uitgewerkt.

Bestellen
€ 29,90
Stichting Vakmanstad
Westersingel 102, 3015 LD Rotterdam
010-4408501/ info@vakmanstad.nl

Intern
Woorden als daden

Extern
www.henkoosterling.nl