Veerkracht Carnisse is een samenwerkingsverband van vier partijen, te weten Bureau Frontlijn, Creatief Beheer, Rotterdam Vakmanstad en DRIFT. Het traject loopt van medio 2011 – medio 2015 en wordt gefinancieerd door de gemeente Rotterdam.

Dit doet zij door een stabiele basis te creëren bij gezinnen thuis, de zintuigen van kinderen te prikkelen op school, het ontwikkelen van groene en gezonde plekken in de buiten ruimte en het leggen van verbindingen in de wijk. Samen met bewoners, professionals en ambtenaren biedt Veerkracht diverse activiteiten aan in Carnisse en proberen we de krachten van mensen aan te boren. Krachten die hen in staat stellen om te werken aan een wenselijke toekomst.
lees verder

Nieuwe koers RVS in Carnisse schooljaar 2014-2015
Vanaf september 2014 vaart RVS een nieuwe koers in Carnisse. Waren we afgelopen schooljaar nog op twee scholen actief, dit jaar verschuift de focus grotendeels naar één school. Dit heeft te maken met het feit dat KBS Elisabeth wel en PCB de Klaver niet bereid is om het traject Fysieke Integriteit infrastructureel in te bedden en met behulp van eigen financiële middelen een doorstart te maken in 2015-2016. De subsidie van het consortium Veerkracht loopt immers tot juli 2015. KBS Elisabeth gaat daarna wel zelfstandig verder met de activiteiten, vandaar dat onze focus wat betreft FI op deze school komt liggen. De huiswerkklas blijft komend schooljaar op beide scholen bestaan. Als extra investering wordt in september 2014 een BSO-lokaal in KBS Elisabeth omgebouwd tot schoolkeuken ten behoeve van smaak- en kooklessen voor groep 7 en 8. Een nieuwe activiteit!

Hieronder een kort overzicht van de activiteiten schooljaar 2014-2015
    •    Stabilisatie van de huiswerkklas voor 30 leerlingen van PCB de Klaver en 30 leerlingen van
         KBS Elisabeth. Het streefdoel is individuele begeleiding.
    •    Uitbreiding van de aikidolessen, er wordt nu lesgegeven aan alle groepen 3 t/m 8.
    •    Invoering van het programma: Voel je sterk! voor alle groepen 3 t/m 8, gedurende 6
         weken. Voel je sterk is een anti-pest programma. Voor meer informatie klik hier.
    •    Bouw van een splinternieuwe schoolkeuken.
    •    Introductie van smaak- en kooklessen voor de groepen 7 en 8 gedurende het hele
         schooljaar klik hier voor verslag eerste les
    •    Introductie van ecosofielessen voor de groepen 6,7 en 8 gedurende het hele schooljaar

Overzicht activiteiten schooljaar 2013-2014.

In Carnisse rolt RVS binnen het consortium Veerkracht diverse onderdelen van Fysieke Integriteit uit. De twee basisscholen waar we nu intensief mee samenwerken zijn: PCB de Klaver en KBS Elisabeth. Hieronder volgt per school een kort overzicht van de activiteiten dit schooljaar:


PCB de Klaver

 • Verdubbeling van het aantal leerlingen in de Huiswerkklas naar zo'n 30 leerlingen
 • Verzorging twee excursies naar het Eiland van Brienenoord
 • Uitbreiding van de judolessen voor de klassen 3 t/m 7
 • Uitbreiding van de lessen ecosofie voor de klassen 4 en 5. Beide groepen krijgen i.p.v. 1,5 uur nu 2 uur les en de groepen worden iets groter
 • Technieklessen voor groep 3 t/m 8 in samenwerking met Technika10

 KBS Elisabeth

 • Behoud van de huiswerkklassen voor groep 5 en 6
 • Verzorging van twee excursies richting de HHSK en de 2e Maasvlakte
 • Technieklessen voor groep 4 t/m 8 in samenwerking met Technika10
 • Uitbreiding van de wekelijkse aikidolessen voor groep 3,4,7 en 8
 • Pilot filosofie via de Bredeschool voor groep 7 en 8. Inmiddels doorstart tot einde schooljaar.
 • Voortzetting ecoles voor groep 7 gedurende het hele schooljaar.

PCB de Klaver
Op PCB de Klaver is dit jaar het aanbod breed opgezet. Van september - juli krijgen 50 kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 judoles van sensei Ajay Gangadin in de gymzaal van wijkcentrum ‘Hart van Carnisse’. De reacties van docenten en het bestuur waren vorig schooljaar zo positief dat we de activiteit naar meerdere uren en groepen mochten uitbreiden. 

Op een tweede spoor krijgen 30 leerlingen van groep 4 en 5 wekelijks twee uur ecosofieles gedurende het complete schooljaar. Hierin worden elementen van het tuinieren, koken en filosofische en reflectie op de natuurlijke leefomgeving met elkaar gecombineerd tot één vak. De lessen vinden zowel in de klas, als op de Carnissetuin plaats. Daarnaast verzorgen we op PCB de Klaver de wekelijkse huiswerkklas in samenwerking met 13 stagiaires van de Hogeschool Rotterdam. Zij ondersteunen zo'n 30 leerlingen uit groep 5 en 6 van de Klaver die extra aandacht nodig hebben op het gebied van studievaardigheden- en rekenen. Dit jaar werken we met de volgende methodieken: Blits studievaardigheden (45 min) en Blokboek Redactiesommen (30 min). De technieklessen voor groep 3 t/m 8 worden in samenwerking met Technika10 ook in 2013 voortgezet. 

KBS Elisabeth
Wat betreft de kernactiviteiten zetten we dit jaar flinke stappen op KBS Elisabeth. Vorig jaar experimenteerden we voor het eerst met aikidolessen/agressieregulatie. Dit is zo goed bevallen dat nu de groepen 3,4,7 en 8a/b het hele jaar wekelijks les krijgen. In totaal gaat het hier om meer dan 90 leerlingen. Groep 7 volgt wekelijks ecoles, gedoceerd door meester Thijs.

Onder leiding van Caroline van Twillert is dit jaar geexperimenteerd met filosofieles voor leerlingen in groep 7 en 8. Deze pilot filosofie - tot aan de herfstvakantie - is zo goed bevallen dat we de lessen tot einde schooljaar mogen aanbieden. Daarnaast verzorgen we op KBS Elisabeth de wekelijkse huiswerkklas in samenwerking met 12 stagiaires van de Hogeschool Rotterdam. Ook hier ondersteunen zij (net als bij PCB de Klaver) 30 leerlingen uit groep 5 en 6 bij het aanleren van studievaardigheden- en rekenen. We maken gebruik van Blits studievaardigheden (45 min) en Blokboek Redactiesommen (30 min). In samenwerking met Technika10 verzorgen we ook de technieklessen voor de klassen 4 t/m 8.

Huiswerktraject 2013-2014
Direct na de herfstvakantie 2013 zijn op KBS Elisabeth en PCB de Klaver weer de wekelijkse huiswerkklassen van start gegaan. Wat ooit in december 2012 startte als pilot is inmiddels uitgegroeid tot een activiteit waaraan meer dan 60 kinderen deelnemen. Tijdens de huiswerkklas gaat de aandacht met name uit naar studievaardigheden (45 min) en rekenen (30 min). De methodiek en werkwijze zijn aan het begin van het schooljaar afgestemd op de wensen van de school. De methodieken waar wij nu mee werken zijn: Blits studievaardigheden en blokboek Redactiesommen. Voor de begeleiding werken we dit jaar samen met stagiaires Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam. RVS hanteert daarbij 1 begeleider op maximaal 3 kinderen. Voorafgaand aan de praktijk hebben deze studenten 7 seminars gevolgd ter voorbereiding en instructie. Samen met diverse partners (JOLO, Creatief Beheer, De Katrol, Bureau Frontlijn en de basisscholen zelf) heeft RVS deze seminars inhoud gegeven.

Extern
www.veerkrachtcarnisse.nl

Overzicht activiteiten schooljaar 2012-2013:

KBS Elisabeth
Van eind september tot december krijgt groep 8 aikido/agressieregulatietraining. Er is ook een combiklas ecoles voor groep 7, samen met OSBS de Kameleon. Er zijn voor de bovenbouwleerlingen bliksemstage geweest naar het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, naar de 2e Maasvlakte/Futureland en via JINC. (foto 1)

Aan de start van het schooljaar hebben we voor KBS Elisabeth twee excursies uitgezet richting de Rotterdamse haven en naar een waterzuiveringsinstallatiebedrijf. Beide excursies zijn met veel enthousiasme ontvangen en de kinderen van groep 7/8 hebben even kunnen opsnuiven wat er binnen het werkveld techniek allemaal mogelijk is. Wat betreft de primaire activiteiten hebben we bij de KBS Elisabeth voor het eerst geëxperimenteerd met aikidolessen/agressieregulatie in plaats van judo. Dit heeft er met name mee te maken dat in Carnisse judo gegeven wordt via de schoolsportvereniging. Elkaar afwisselend hebben de groepen 7/8 gedurende het hele schooljaar wekelijks aikidoles gevolgd.
Zoals eerder aangestipt volgen de leerlingen van groep 6 tot februari ecoles samen met leerlingen van OSBS de Kameleon. Vanaf mei – juli vinden er weer extra ecolessen plaats via De Bredeschool voor de kinderen uit groep 7/8. Ook op KBS Elisabeth verzorgt RVS wekelijks de huiswerkklas voor 30 leerlingen van groep 5/6. Dit eveneens in samenwerking met bijlesgezocht.nl.

OSBS de Kameleon
Meteen na de herfstvakantie krijgt groep 6 regulier wekelijks tuinles. Vanaf begin september is er al een combi-klas ecoles, samen met KBS Elisabeth. Verder krijgen de groepen 6, 7 en 8 vanaf 22 november filosofie. De Kameleon wil ook een bliksemstage naar de 2e Maasvlakte/Futureland. Er wordt gedacht over de uitbreiding van de ecolessen voor een schakelgroep. (foto 2 en 3)

Van september 2012 tot juli 2013 volgen de leerlingen van groep 6 ecoles. Deels vinden deze lessen plaats in de klas, maar zeker ook op de Carnissetuin waar de leerlingen zelf aan de slag gaan met zaaien, beplanten en het inspecteren van allerhande soorten kruiden en gewassen. Dit alles, vergezeld van de enthousiaste uitleg en begeleiding van onze ecodocent Thijs Schipper. Parallel hieraan doceerde Thijs tot februari ook nog wekelijks een combiklas bestaande uit groep 6-7 leerlingen van zowel OSBS de Kameleon en KBS Elisabeth. De grootste aandacht van RVS gaat bij OSBS de Kameleon echter uit naar de verzorging van de wekelijkse huiswerkklas, waarin tot op heden bijna 60 leerlingen van groep 6-7-8 bij betrokken zijn. Wat betreft de begeleiding zijn we dit jaar in zee gegaan met bijlesgezocht.nl die ons wekelijks van professionals voorziet om de HWK draaiende te houden. 

PCB De Klaver
De leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 krijgen wekelijks 1,5 uur tuin/ecosofieles aangeboden via De Brede school, terwijl de groepen 1 en 2 wekelijks tuimeljudo kregen. Voor het einde van dit schooljaar komen er misschien nog 5 technieklessen in voor de groepen 1 t/m 8. 

Op PCB de Klaver is dit jaar het aanbod breed opgezet. Van september tot december hebben de peuters van groep 1/2 hun eerste ervaring met tuimeljudo opgedaan. De lessen waren een succes, maar het aan- en uitkleden van de kleintjes nam erg veel tijd in beslag, met name omdat we regelmatig last hadden last van kinderen die nog niet zindelijk zijn. Dit heeft ons in samenspraak met het bestuur doen besluiten om vanaf januari in te zetten op de groepen 3/4. Op alle terreinen werkt dit soepel. De kinderen zijn meer ontvankelijk voor het onderricht en zij kunnen zich zelfstandig uit- en omkleden. Zelfs het opruimen van de matten is voor hen steeds meer vanzelfsprekend. 
Op een tweede spoor krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 wekelijks ecosofieles. Hierin worden elementen van het tuinieren, koken en filosofische reflectie op de natuurlijke leefomgeving met elkaar gecombineerd tot één vak. De lessen vinden zowel in de klas, als op de Carnissetuin plaats. En zoals op alledrie de scholen verzorgen we ook op PCB de Klaver de wekelijkse huiswerkklas in samenwerking met bijlesgezocht.nl.
Hier gaat het om 15 leerlingen uit groep 5/6 die op het gebied van taal en rekenen speciale aandacht nodig hebben. PCB de Klaver is de eerste school waar we ook met lessen Techniek aan de slag gaan. In samenwerking met Technika10 verzorgen we in een blok van 5 weken techniek voor de klassen 3 t/m 8.

RVS biedt op drie basisscholen in Carnisse Huiswerkklassen aan. (2012-2013)
Dit jaar gingen op OSBS de Kameleon, KBS Elisabeth en PCB de Klaver de huiswerkklassen van start. Zo'n 75 leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben zich aangemeld, een flink aantal meer dan vorig jaar. In anderhalf uur per week krijgen ze ondersteuning bij met name begrijpend lezen en rekenen. De huiswerkklassen zijn een vervolg op de proeflessen die eind vorig jaar op OSBS de Kameleon zijn gegeven.

Foto's
– Bekijk hier de foto's