Eerste Matchmaking Day succesvol!

2015/12/04

Op 24 september 2015 vond de eerste Matchmaking Day plaats, georganiseerd door De Club Rotterdam en diverse onderwijsinstellingen in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad.

Het gezamenlijk doel van het bedrijfsleven en het onderwijs is om Rotterdamse jongeren en bedrijfsleven te koppelen en de talenten van deze jongeren te benutten en verder te ontwikkelen.

Op dit moment laten de basiscijfers van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zien dat de behoefte om samen een beter platform te creëren van groot belang is:

Ruim 80 ondernemers en sleutelfiguren uit het onderwijs namen deel aan deze eerste Matchmaking Day bij Alphatron aan de Rotterdamse Schaardijk.

De concrete doelen van deze middag waren:

Moderater en oud-minister Agnes van Ardenne leidde de discussierondes waarin 7 groepen met elkaar in gesprek gingen over de verschillende onderwerpen.

Opmerkingen die uit deze discussies voortvloeiden zijn onder andere:

“De docent heeft er veel belang bij om de praktijk te leren om student beter te begeleiden.”

“Bedrijven hebben nooit een verzoek gehad voor docentstages, dus kom maar!”

“De leerlingen van de opleiding VMBO basis zijn zeer gemotiveerd om eenvoudige werkzaamheden uit te voeren. Dit zijn de leerlingen die juist die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een stage.

Matches
Door het invullen van, voor de gelegenheid ontworpen, matchkaarten konden de partijen hun voorkeuren aangeven. Het resultaat van de bijeenkomst is:

De spin-off van de Matchmaking Day heeft in de praktijk al geleid tot concrete activiteiten zoals:

- Jan Anker, de directeur van Meerbouw heeft gastlessen verzorgd binnen het project van Vakmanstad (Vakwerf) in samenwerking met Techniek college (Albeda en Zadkine)!

- Teamleiders en docenten van Albeda college hebben rondleidingen gekregen bij E-On en Alphatron.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Op een ongedwongen en creatieve wijze zijn vele nieuwe contacten gelegd en hebben de discussies geleid tot veel inzichten waar we verder mee kunnen. Vakmanstad ziet het als een mooie uitdaging om hier verder gevolg aan te geven en samen met de DCR een vervolg event te organiseren.

Matchmaking day, een samenwerking tussen Rotterdam Vakmanstad en Club Rotterdam. September 2015 from Rotterdam Vakmanstad on Vimeo.


Foto's
– Bekijk hier het fotoalbum