Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Voorgeschiedenis - van 1959 tot 1989

Al in juli 1959 diende de toenmalige Turkse regering een eerste verzoek in bij de EEG (de voorloper van de EU) voor een zogenaamde associatiestatus. In 1963 tekenden Turkije en de Europese Economische Gemeenschap een associatieverdrag, waarmee Turkije het lidmaatschap van de EEG in het vooruitzicht werd gesteld. Turkije was op dat moment niet alleen een vooraanstaand lid van de NAVO (sinds 1952), maar was in de loop der tijd ook toegetreden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa. De politieke verhoudingen van de Koude Oorlog maakten het strategisch gelegen Turkije tot een gewaardeerd bondgenoot van zowel de Verenigde Staten als van Europa.

Daarin kwam vanaf de jaren zeventig verandering. Gedurende de jaren zestig hadden in enkele Europese landen grote aantallen Turkse ‘gastarbeiders’ de moeilijk op te vullen arbeidsplaatsen in de industrie bezet. Door de groeiende werkloosheid, mede als gevolg van de oliecrises en ook door de sinds 1974 op gang gekomen gezinshereniging, kreeg de aanwezigheid van de Turken een permanent karakter. Hierdoor veranderde ook de perceptie van het land Turkije in Europa. Ook nam vanaf 1974 de internationale kritiek op Turkije toe vanwege de invasie van Cyprus (naar aanleiding van de coup aan Grieks-Cypriotische zijde).  De staatsgreep van het Turkse leger in september 1980 en de golf van arrestaties in de periode die daarop volgde, deden de reputatie van Turkije internationaal evenmin goed. Een formeel toetredingsverzoek van Ankara uit 1987 werd dan ook in 1989 afgewezen, onder verwijzing naar de slechte situatie rond de mensenrechten. In 1995 kwam wel al een douane-unie tussen de EU en Turkije tot stand, waardoor een groot deel van import- en exportbeperkingen kwam te vervallen.


1 2 Last »

Voorgeschiedenis

1959-1989
1989-2005