Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers

16 november – Het was op z’n minst opvallend te noemen dat de publicatie van het voortgangsrapport van de Europese Commissie ten aanzien van het toetredingsproces van Turkije tot de EU werd uitgesteld aan het begin van oktober. Afgelopen week verscheen het rapport waarin de EU jaarlijks onder meer de Turkse politieke situatie, de staat van de rechtsstaat en de voortgang in de verschillende ‘hoofdstukken’ bespreekt. In het rapport spreekt de EU haar zorgen uit over onder meer het gebrek aan vrijheid van meningsuiting, de politieke druk op de onafhankelijkheid van het rechtssysteem en de verslechterende veiligheidssituatie in Turkije. Het rapport is kritisch ten aanzien van de ontwikkelingen in Turkije, zoals vooraf al werd voorspeld. 

Lees meer...


1 2 3 Last »