Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Politieke voorwaarden

Een eventuele toetreding tot de Unie is afhankelijk van de vorderingen van de regering van Turkije met het doorvoeren van hervormingen die diverse belangrijke facetten van de Turkse samenleving bestrijken. Turkije heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in politieke hervormingen zodat het land aan de toetredingscriteria kan voldoen, echter verschillende kwesties vormen nog een obstakel op weg naar toetreding. We zetten een aantal belangrijke kwesties op een rij; de Koerdische kwestie, de kwestie Cyprus, de mensenrechtensituatie en de rol van het leger.


1 2 3 4 Last »