Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Economische Basisgegevens 2010

Hieronder volgt een overzicht van de economische basisgegevens van Turkije over het jaar 2010. Deze cijfers zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van het Turkse bureau voor de statistiek, Turkstat.

 Bruto binnenlands product  

 729 miljard $
        (17e economie ter wereld)
 Gecorrigeerd naar koopkracht
 958 miljard $
 Economische groei
 8.2 %
 Inflatie  6.4 %
 Export
 113 miljard $
 Import  185 miljard $
 Handelsratio 
 0.61
 Handelstekort
 72 miljard $
 Begrotingstekort [1]  48 miljard $
 Staatsschuld [1] 
 297 miljard $
 Percentage BBP  40.7 %
 Arbeidsparticipatie  48.8 %
 Werkloosheid
 11.9 %
 Jongeren (15-24)  21.7 %
 Human Development Index[2]

 0.679
       (83ste land ter wereld)

[1] Bron: Turkse Centrale Bank
[2] Bron: Verenigde Naties