Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Erdoğan presenteert langverwachte democratiseringspakket

30 september 2013 - De Turkse premier Erdoğan heeft vandaag het langverwachte democratiseringspakket aan het parlement gepresenteerd. In zijn toespraak zette hij uiteen dat het pakket een stap vooruit is in de lange weg van democratisering en dat het niet aan iedereens verwachtingen zal kunnen voldoen. Het huidige pakket zal volgens de premier ‘het bloedvergieten in het land beëindigen.’ Het democratiseringspakket volgt een maand nadat de PKK bekendmaakte de terugtrekking van zijn militanten te staken omdat volgens hen de hervormingen die waren beloofd niet werden nagekomen.

Zoals al was uitgelekt zal het voor privéscholen mogelijk zijn om onderwijs in verschillende talen en dialecten aan te bieden. Dit is een tegemoetkoming aan de Koerden die al een lange tijd voorstander zijn van onderwijs in de moedertaal. De voorstellen van de Koerdische partij in het Turkse parlement, de BDP, gingen echter verder. Zij eisten dat onderwijs in de moedertaal ook op staatsscholen toegestaan zou moeten zijn. Momenteel is slechts 6% van de onderwijsinstellingen privaat. Gezien de hoge kosten voor de private instellingen is een grote meerderheid van de Koerdische leerlingen alsnog aangewezen op staatsscholen. Andere (symbolische) toezeggingen aan de Koerden zijn het herinvoeren van Koerdische stedennamen en het toestaan van het gebruik van de letters Q, W en X, letters die in het Koerdisch voorkomen en lange tijd verboden waren in Turkije. 

Ten aanzien van de hoge kiesdrempel wilt Erdoğan geen verantwoordelijkheid nemen. ‘De kiesdrempel van 10% in de huidige kieswet is niet door de AKP ingevoerd. Deze drempel was geldig toen wij aan onze eerste verkiezingen deelnamen’ aldus de premier. Hij stelde in zijn toespraak drie verschillende opties voor met betrekking tot de kiesdrempel. De eerste optie is het in stand houden van de kiesdrempel van 10%. De tweede is een verlaging naar 5%. En ten slotte een volledige afschaffing van de kiesdrempel.

De premier presenteerde meer hervormingen die aan de eisen van de Koerden lijken te voldoen. De drempel van 7% voor subsidies voor politieke partijen wordt verlaagd naar 3%. Parlementariërs die als onafhankelijke kandidaten tot het parlement zijn toegetreden kunnen hier echter niet van profiteren, wat voor de BDP het geval is. Verder wordt het mogelijk voor politieke partijen om bijeenkomsten in talen anders dan het Turks te houden. De premier lijkt hiermee eindelijk gehoor te geven aan het Constitutionele Hof die al twee jaar geleden dit recht bevestigde in een uitspraak. In 2009 werden meerdere Koerdische politici hiervoor opgepakt.

Ook de hoofddoekkwestie is ten dele opgelost. Het verbod op het dragen van een hoofddoek bij publieke instanties wordt afgeschaft, uitzonderingen zijn de rechterlijke macht, politie en de strijdkrachten. Ook is er een begin gemaakt met toezeggingen aan religieuze minderheden. Het Mor Gabriel-klooster wordt weer onder toezicht van een Assyrische stichting gesteld. Over een heropening van de Grieks-orthodoxe Halki Seminarie zei de premier echter niks. Dit ondanks eerdere toezeggingen van vicepremier Bülent Arınç. Daarnaast zal de Nevşehir University vernoemd worden naar een Alevitische geleerde uit de Middeleeuwen. De universiteit zal binnenkort de naam Hacı Bektaşı Veli University dragen. Erdoğan repte met geen woord over een mogelijke juridische erkenning van de Alevitische gebedshuizen en van de geestelijke leiders van de Alevi gemeenschappen, beide zijn belangrijke eisen van de Alevieten. 

Een zorgwekkende ontwikkeling is het verzwaren van de straf voor haatmisdrijven van één jaar naar drie jaren. De premier wilt hiermee discriminatie gebaseerd op religie, natie en etniciteit tegengaan. Journalisten verwachten een ruime interpretatie van deze wet en vrezen dat de wet onder meer gebruikt zal worden om critici van de islamitische AKP monddood te maken. Ook bekritiseren verschillende media de regering voor het ongewijzigd laten van de antiterreurwetgeving. De antiterreurwet wordt gezien als de oorzaak van het grote aantal opgepakte journalisten.


1 2 3 4 Last »