Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Grondwet moeizaam proces

Opstellen nieuwe Turkse grondwet verloopt moeizaam

9 oktober - Opnieuw lopen de besprekingen voor een nieuwe Turkse grondwet spaak. De parlementaire commissie die sinds enkele maanden belast is met het formuleren van een wetsontwerp, slaagde er niet in consensus te bereiken over talen in het onderwijs, en de definitie van soevereiniteit. Het kenmerkt het moeizame proces, en de polarisatie in de Turkse politiek.

De nieuwe grondwet moet het huidige document vervangen dat in 1982 door militaire coupplegers werd opgesteld. De huidige grondwet luidde een forse inperking van burgerlijke vrijheden en een toename van de militaire macht in. Hoewel de wetsdocumenten uit 1982 inmiddels op een fors aantal punten zijn bijgesteld, is er in Ankara reeds lange tijd behoefte aan een geheel nieuwe grondwet.

Lees meer...


1 2 3 4 Last »