Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

PERSSCAN TI: 16-22 december 2011

Dit is de nieuwe wekelijkse persscan van het Turkije Instituut. De persscan licht de hoofdpunten van de actualiteit in en rondom Turkije wekelijks toe.

INTERNATIONAAL – Frankrijk stemt voor genocidewet
Op 22 december nam het Franse parlement een wetsvoorstel aan dat het ontkennen van genociden die officieel door Frankrijk erkend zijn strafbaar stelt. Een ruime meerderheid van een vijftigtal aanwezige parlementariërs stemden voor in het Franse Lagerhuis, dat 577 zetels telt. Tot nu toe zijn in Frankrijk enkel de Holocaust en de Armeense genocide als genociden erkend. Volgens het wetsvoorstel kan de straf voor het ontkennen van de Armeense genocide oplopen tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete van € 45.000. Ontkenning van de Holocaust was al strafbaar in Frankrijk. Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk begin januari 2012 door de Senaat beoordeeld worden.

Turkije dreigde afgelopen week met diplomatieke en economische sancties als Frankrijk voor het wetsvoorstel zou stemmen. Ook werd een Turkse parlementaire delegatie naar Frankrijk gestuurd om te lobbyen tegen het wetsvoorstel. Premier Erdoğan kondigde in drie stappen aan maatregelen te treffen tegen Frankrijk. De eerste stap zou het terugroepen van de  Turkse ambassadeur uit Parijs zijn. Dat is inmiddels gebeurd. Ook verweet Erdoğan de Franse president Sarkozy dit wetsvoorstel voor zijn eigen politieke gewin te gebruiken. In Frankrijk wonen ruim een half miljoen Armeniërs. Zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de herverkiezing van Sarkozy in 2012. De Franse politiek reageert verdeeld over de aanname van het voorstel. Zo noemde de voorzitter van het Lagerhuis de wet overbodig. Het zou niet aan politici zijn om de geschiedenis in wetten vast te leggen.

De deportatie en massamoorden van Armeniërs in het Osmaanse Rijk vonden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) plaats. Volgens Armeense zijde zijn de Armeniërs die destijds in het Osmaanse Rijk woonden systematisch door de Osmanen uitgemoord en was er sprake van een genocide. Er zouden 1,5 à 2 miljoen Armeniërs vermoord zijn. Volgens Turkse zijde was er sprake was van een oorlogssituatie, zijn er zowel veel Armeniërs als Turken om het leven gekomen en was er geen sprake van een genocide. Het aantal omgekomen Armeniërs zou volgens deze lezing tussen 200.000 en 300.000 liggen. 20 landen, waaronder Nederland, erkennen de gebeurtenissen officieel als genocide.

Lees hier
het TI-achtergronddossier over de Armeense kwestie


POLITIEK – Twijfel over hervormingen

Op 18 december jl. boog Turkije zich over nieuwe hervormingen voor 2012 tijdens een bijeenkomst van de Reform Monitoring Group (RMG) in Konya, voorgezeten door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu. De minister van Justitie Ergin, minister van Binnenlandse Zaken Şahin en EU-minister Bağış waren bij de vergadering aanwezig. De bijeenkomst vond plaats te midden van internationale druk over het toenemende aantal gevangengenomen journalisten en academici. De RMG wees op de noodzaak tot nieuwe hervormingen op het gebied van hechtenistermijnen, de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van persoonsgegevens. De Turkse regering beloofde een reeks van gerechtelijke hervormingen en sprak onder meer van een actieplan voor de vrijheid van meningsuiting. Het was de 24e bijeenkomst van de RMG, die in 2003 werd opgericht om het politieke hervormingsproces van Turkije te observeren en nieuwe hervormingen voor te stellen in het kader van het EU-toetredingsproces.

Critici wijzen op het feit dat de lijst met beloofde hervormingen weinig nieuwe elementen bevat en geen strikt tijdschema aangeeft. Volgens hen wendt de Turkse premier Erdoğan zich in toenemende mate tot de Turkse autoritaire etatistische traditie. Intussen zijn alle ogen gericht op de voorbereiding van een nieuwe grondwet die beschouwd wordt als een belangrijkste stap op weg naar een democratischer Turkije. Maatschappelijke organisaties eisen dat de grondwet niet langer refereert naar de Turkse identiteit, maar naar een concept van staatsburgerschap waarin etnische identiteit achterwege blijft. Zodoende zou de grondwet een sociaal contract worden dat het pluralisme van de Turkse maatschappij weerspiegelt.

Lees hier
een achtergrondanalyse over dit thema


1 2 3 4 Last »