Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Een erekwestie

Eerwraak betekent dat de man, maar meestal de vrouw die haar familie te schande heeft gemaakt, gedood wordt om de eer van de familie te redden. Eerwraak is de uiterste vorm van wat eergerelateerd geweld wordt genoemd, omdat ook andere vormen van geweld (geestelijk, lichamelijk of seksueel) een reactie kunnen zijn op een (dreiging van) het schenden van de familie-eer.

Eergerelateerd geweld is een sociaal-cultureel verschijnsel, dat zijn oorsprong vindt in het mediterrane gebied en het Midden-Oosten. Eer en aanzien zijn belangrijk in traditionele, homogene (plattelands-)gemeenschappen waarin iedereen elkaar kent, en van families verwacht zich te houden aan de geldende sociale normen en conventies. Een belangrijk kenmerk van dergelijke traditionele gemeenschappen is dat een strikte patriarchale hiërarchie de machtsverhoudingen tussen man en vrouw bepaalt. Die zijn ongelijk: vrouwen worden veelal beschouwd als het bezit van hun vader, broers en echtgenoot, en verkeren in een onderdrukte positie.

In Turkije komt eergerelateerd geweld vooral voor in het rurale oosten en zuidoosten van het land. Door de urbanisatie en migratie van de afgelopen decennia heeft het probleem zich verspreid naar de steden in West-Anatolië en uit Turkije afkomstige migrantengemeenschappen in (West-) Europa, waaronder ook Nederland. Gevolg van migratie en drastisch veranderende sociaal-economische verhoudingen is echter ook dat traditionele normen en waarden vervagen en worden vervangen door nieuwe. Het is dus onjuist om te veronderstellen dat immigranten van het Anatolische platteland enkel vasthouden aan hun traditionele leefwijze en normen en waarden.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...