Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Eerwraak in Nederland

In Nederland komt eerwraak en eergerelateerd geweld hoofdzakelijk voor in de uit zuid- en zuid-oost Anatolië afkomstige gemeenschappen, de Marokkaanse en Hindoestaanse gemeenschappen. Naar aanleiding van de publiciteit rond een aantal gevallen van eerwraak, is de aandacht voor eergerelateerd geweld in Nederland sinds 2003 aanzienlijk toegenomen. Ook bij de overheid, maatschappelijke organisaties, politie en politiek staat de problematiek sindsdien op de agenda. Op verschillende niveaus en ook internationaal wordt samengewerkt om eergerelateerd geweld inzichtelijk te maken en de aanpak en preventie ervan in adequaat beleid te bestendigen. In 2006 is op landelijk niveau het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld opgezet, waarin o.a. de ministeries van Justitie, VWS en VROM samenwerken.

Het is erg lastig om met zekerheid iets te zeggen over de omvang van eergerelateerd geweld en eerwraak. Veel hangt immers af van wat onder eergerelateerd geweld wordt verstaan. Het wordt dikwijls verward met huiselijk geweld, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is. Huiselijk geweld komt meestal voort uit relatieproblemen en het betreft niet de eer van de hele familie. In tegenstelling tot eergerelateerd geweld is het dus geen familieaangelegenheid. Daarnaast wordt eergerelateerd geweld (nog) niet als zodanig en eenduidig geregistreerd. Bovenal echter schiet kennis over de aard en omvang van eergerelateerd geweld bij de diverse betrokken instanties tekort. De meest recente gegevens komen van de politie Haaglanden die tijdens een pilotproject over eergerelateerd geweld in vijf maanden 101 zaken behandelde die te maken hadden met een erekwestie. Verder lijken de daders van eergerelateerd geweld voornamelijk uit de eerste generatie van migranten voort te komen.

Rechtsvervolging in het geval van eergerelateerd geweld en eerwraak is gecompliceerd. Immers, welke vormen van geweld zijn strafbaar en hoe zwaar weegt de eerkwestie mee? Daarnaast wordt bijvoorbeeld vaak een minderjarig lid van de familie belast met de uitvoering van eerwraak, omdat de strafmaat dan lager ligt, en wordt de moord voorgesteld als in een opwelling begaan. Soms worden vrouwen tot zelfmoord gedwongen, in welk geval er formeel niemand schuldig wordt bevonden. Hoewel de culturele achtergrond van verdachten op dit moment niet formeel meeweegt, is er onder juristen een discussie gaande over de toelaatbaarheid van het betrekken van culturele factoren in het rechtsproces.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...