Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkije Instituut sluit zijn deuren

Het Turkije Instituut sluit per 31-12-2015 zijn deuren. Aanleiding tot dit besluit is het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije.  Sinds eind 2012 was het instituut gevestigd bij het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen en kon het dankzij die steun overleven. Met projectsubsidies van de ministeries van OCW, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie en via samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een achttal Nederlandse en Turkse universiteiten en een EU project konden in de afgelopen drie jaar nog  activiteiten worden georganiseerd.  

Mét de nog steeds goed bezochte website, de gastcolleges, lezingen en mediaoptredens van de directeur zorgde dit voor een weliswaar sterk ingeperkt maar evenwichtig programma, dat vrijwel zonder personeelskosten kon worden uitgevoerd.

De huidige politieke ontwikkelingen in Turkije hebben tot de inschatting geleid dat het werven van fondsen de komende tijd onvoldoende perspectief biedt om de kosten van een substantieel programma en de exploitatie te dekken. Gevoegd bij het feit dat de directeur per 1-1-2016 werkzaam zal zijn als manager van het LeidenAsiaCentre heeft het bestuur besloten tot opheffing van de stichting. De website (www.turkije-instituut.nl)  zal mogelijk door vrijwilligers worden voortgezet. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

We danken alle sponsoren (bedrijfsleven, overheden, NGO’s en andere organisaties) die het Turkije Instituut sinds de oprichting in 2007 hebben ondersteund. Ook alle overigen die op een of andere wijze bij ons werk betrokken waren en uiteraard alle oud-medewerkers en tallozen stagiair(e)s  zijn we veel dank verschuldigd.

Bestuur en directeur Stichting Turkije Instituut Leiden, 18 december 2015

Agenda

Klik hier voor een uitgebreide agenda.

16 december
Boekpresentatie:
'De Vergeten Geschiedenis van mijn Grootvader Sulayman Hadj Ali'
Geschreven door Meltem Halaceli

Woensdag 16 december, 15:00-17:15 uur; Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam 


6 januari tot en met 16 maart 2016

Om de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israelische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen, biedt CIDI sinds 1988 een collegereeks aan over Israels politieke situatie. De colleges zijn bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

De reeks bestaat uit elf colleges. De docenten zijn merendeels academici verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden-Oosten. De collegereeks is van universitair niveau maar ook toegankelijk voor studenten van hogescholen en toehoorders.

Kijk voor meer informatie op cidi.nl of mail naar cidi@cidi.nl.

6 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016

Europalia Turkey

Verkiezingsuitslag: grafieken en kaarten

De onderstaande afbeeldingen laten zien wat de resultaten zijn van de Turkse verkiezingen van 1 november. Daarnaast is ook het verschil met de verkiezingen van 7 juni jl. in beeld gebracht.

Vacatures

Stage: Social Media Assistent (Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanbul)

Het Consulaat-Generaal te Istanbul is voor een periode van 4-6 maanden op zoek naar een stagiair(e) die de functie van social media assistent kan vervullen. De stage start halverwege januari 2016 en eindigt halverwege april, mei of juni 2016. Als stagiair(e) in deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor het schrijven van blogs, tweets en teksten voor de website. Daarnaast draai je bij verschillende evenementen mee op de afdeling Pers en Culturele Zaken.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Klik dan hier voor meer informatie!

Kennis van Turkije

Het Turkije Instituut is een onafhankelijke instelling die zich richt op het vergroten van kennis over Turkije bij een divers Nederlands publiek.
Volg ons ook op:   

Het Turkije Instituut werkt samen met Turkish Studies at Leiden University en Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)

Zoekt u een Turkije-expert voor een lezing of analyse?

Bent u op zoek naar een expert op het gebied van de politieke, sociale of economische situatie in Turkije? Wij kunnen u (op weg) helpen.

Lees meer...