Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Coalitiebesprekingen in Turkije: de ontwikkelingen tot zover

14 juli 2015 - Op donderdag 9 juli heeft president Erdoğan het mandaat gegeven aan premier Davutoğlu van de AKP om de coalitiebesprekingen te starten. De periode van 45 dagen waarin een coalitie – wel of niet – zal worden gevormd is zodoende ingeluid. Als de betrokken partijen er niet in slagen om binnen de gestelde tijd in overeenstemming te komen over een coalitie zullen er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.

Premier Davutoğlu zal namens de AKP, momenteel de grootste partij van Turkije, twee rondes van besprekingen houden met de andere partijen die momenteel in het parlement zitten: CHP (de sociaaldemocraten), MHP (de nationalisten) en HDP (pro-Koerdische partij). Davutoğlu heeft aangegeven dat de partijen CHP en MHP hierbij prioriteit zullen krijgen, omdat de AKP geen coalitie overweegt met de HDP. Figen Yüksekdağ van de HDP heeft verklaard dat zij er desondanks voor open staan om direct of indirect een rol te spelen bij de vorming van een coalitie.

Wat de uitkomst van de besprekingen zal zijn, is vooralsnog onvoorspelbaar. In de nasleep van de verkiezingen waren er vanuit de drie grote oppositiepartijen enige frustraties; deze zijn onder meer terug te leiden tot president Erdoğan die er ruim een maand over heeft gedaan om het mandaat te geven voor de start van de coalitiebesprekingen. De CHP en de HDP hebben de AKP en de president ervan beschuldigd dat zij het proces opzettelijk zouden uitstellen, maar zowel Davutoğlu als Erdoğan hebben dit stellig ontkend.

Kılıçdaroğlu van de CHP is  ook niet gelukkig met de politieke aanstellingen die premier Davutoğlu heeft toegewezen sinds de verkiezingen, omdat hij daar als hoofd van een waarnemende regering het recht toe niet zou hebben. Deze frustraties – en de verstandhouding die de CHP überhaupt al van  meet aan heeft met de AKP – hebben hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan de verklaring van Kılıçdaroglu dat hij niet veel kansen ziet voor een AKP-CHP-coalitie.

Kılıçdaroğlu heeft gesuggereerd dat de AKP beter een coalitie zou kunnen vormen met de MHP. Ook de nationalisten voelen echter niets voor een coalitie met de AKP, met name vanwege onenigheden over de Koerdische kwestie, en kaatsen de bal juist terug naar CHP. Het is duidelijk dat er vanuit zowel de CHP als de MHP onwil is om met de AKP in zee te gaan.

Indien Davutoğlu er niet in zal slagen om met de geplande besprekingen tot een akkoord te komen over een coalitie zal het mandaat worden overgedragen naar Kılıçdaroğlu, die als leider van de CHP de tweede grootste partij van Turkije vertegenwoordigt. De deadline voor de vorming van de coalitie is op 24 augustus aanstaande. Het valt te bezien of de coalitiebesprekingen tot die tijd tot iets zullen leiden.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije