Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

CHP-MHP / CHP-AKP / MHP-AKP

26 juni 2015 - Afgelopen dinsdag 23 juni werden de 550 nieuwe parlementsleden beëdigd in het 25ste Turkse parlement. De beëdigingceremonie is het begin van een boeiende zomer waarin een coalitie gevormd moet worden, of waarin zal blijken dat nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zullen zijn. Dat het een spannende tijd wordt, werd al duidelijk op de eerste werkdag van de parlementsleden. Vier van hen maakten gebaren of droegen symbolen die verbonden zijn aan de Gezi-protesten van 2013. 

De eerste taak van het nieuwe parlement is het kiezen van een voorzitter. De kandidaten die deze rol op zich willen nemen worden op 27 juni bekend gemaakt, daags voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Mocht er geen duidelijke meerderheid zijn voor één kandidaat, dan komt er op 2 juli een tweede stemronde. Na het kiezen van een voorzitter heeft de partij met de meeste zetels, de AKP, 45 dagen de tijd om een coalitie te vormen.  

Wat weten we nu over de mogelijke coalities? De HDP heeft aangegeven niet mee te doen aan een coalitie. De pro-Koerdische partij hoopt op een CHP-AKP coalitie, die door de HDP vanuit de oppositie gesteund zal worden. Deze coalitie geeft het meeste kans op het slagen van de vredesbesprekingen tussen de regering en de Koerden. Een CHP-AKP coalitie is echter niet waarschijnlijk, omdat de CHP wil dat de AKP leden die beschuldigd werden van corruptie alsnog berecht worden. Daar zal de AKP niet mee instemmen, onder andere omdat één van de beschuldigden Bilal is, de zoon van president Erdoğan.

Een coalitie zonder AKP lijkt onmogelijk, omdat de ideeën van CHP en de MHP te veel van elkaar verschillen om samen te kunnen werken. De MHP heeft het aanbod van de CHP om een coalitie te vormen, waarbij de partijleider van de MHP Devlet Bahçeli premier zou worden, afgewezen. De meest waarschijnlijke optie op dit moment is een coalitie van AKP-MHP. De ideologieën van deze partijen komen het meest met elkaar overeen. Met deze regering zal het vredesproces met de Koerden ernstig onder druk komen te staan, omdat MHP leden vinden dat het proces de natie verdeelt.

Zelfs de AKP-MHP coalitie zal moeilijk worden om te realiseren, omdat de MHP eisen zal stellen. Zo wil de MHP dat Erdoğan’s macht beperkt blijft in plaats van uitgebreid wordt zoals de AKP graag wil. Daarnaast vindt de MHP ook dat AKP leden die beschuldigd zijn van corruptie berecht moeten worden. Bahçeli zei: ‘laat hem ons Bilal geven, dan krijgt hij zijn regering’ (de uitspraak was gericht tegen Erdoğan). Toch zijn beide partijen bereid om officiële coalitiebesprekingen met elkaar te voeren. Mocht er geen coalitie gevormd worden door de vier partijen in het nieuwe parlement binnen 45 dagen, dan komen er opnieuw verkiezingen.

 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije