Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Stille verbetering van de positie van de vrouw

22 juni 2015 - De laatste jaren staat geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, op de agenda in Turkije. Er worden regelmatig artikelen gepubliceerd in de Turkse media die de moord op een vrouw beschrijven. Dit jaar zijn er in Turkije al meer vrouwen vermoord dan in heel 2014. Vrouwenrechtenorganisaties proberen duidelijk te maken dat ‘vrouwmoorden’ voortkomen uit de ongelijkheid in de Turkse samenleving, omdat de moorden gepleegd worden wanneer de vrouw uit haar opgelegde sociale rol wil stappen. Het heeft bovendien ook te maken met de eercultuur in Turkije, die mede in stand gehouden wordt doordat de politie niet genoeg doet voor de slachtoffers en te weinig onderneemt tegen de daders. 

Een voorbeeld van een dergelijke zaak is die van de vermoorde 34-jarige vrouw Ayse Ince in 2012. Ince was doodgestoken door haar man, nadat ze van hem wilde scheiden. Ze had in de acht maanden voor haar dood twee keer aangeklopt bij de politie en bij de openbare aanklager, maar kreeg de bescherming die ze zocht niet. Haar zaak kreeg veel aandacht van organisaties die zich inzetten voor de rechten van de vrouw, die de schuld voor haar dood deels legden bij de overheid. Het lijkt erop dat deze gehoor hebben gevonden: de rechter heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken schuldig bevonden aan de moord op Ayse Ince en een boete opgelegd van $132.500 te betalen aan de familie van Ayse. De rechter gaf aan dat het de plicht is van de staat om het leven van haar burgers te beschermen.

Op 12 juni is de zaak tegen de drie mannen die de studente Özgecan Aslan afgelopen februari op brute wijze hebben vermoord begonnen. De moord leidde tot protesten in heel Turkije zowel in de sociale media als op straat. Gehoopt wordt dat de verdachten hoge straffen krijgen, om een belangrijk signaal af te geven: dat moord bestraft wordt volgens de wet, ongeacht of het slachtoffer man of vrouw is.

Naast alarmerende berichten over toenemend geweld is er ook goed nieuws over de positie van de vrouw. Vrouwen worden steeds beter gerepresenteerd in de politiek. Het nieuwe parlement zal meer vrouwelijke leden hebben dan ooit eerder in Turkije het geval was. Dit komt onder andere door de HDP waarvan 40% van de op 7 juni gekozen kandidaten vrouwen zijn. Dat sluit aan bij het beleid van de HDP die na de lokale verkiezingen van 2014 co-burgemeesterschappen invoerde. Dat betekende dat de steden waar de HDP de grootste partij geworden was, bestuurd worden door een man én een vrouw. 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije