Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkse economie: een oproep tot formalisering?

8 mei - De Turkse economie wordt niet langer gezien als een onverdeeld succes. Zowel de overheid als de zakenwereld erkennen dat de spectaculaire groei van de Turkse economie van het laatste decennium langzaam tot een halt komt. De stagnatie heeft verschillende redenen, van wisselkoersschommelingen tot regionale problemen. Eén factor is echter de hoofdoorzaak van de achteruitgang, namelijk het aandeel van de informele sector. 

De informele sector beslaat de economische activiteiten die ontsnappen aan de verplichte belastingen en aan sociale zekerheidssystemen. Dit heeft negatieve economische en sociale gevolgen, waaronder oneerlijke concurrentie, corruptie, verslechterde arbeidsverhoudingen en een begrotingstekort. Het bestrijden van de informele sector vereist politieke scherpzinnigheid en de bereidheid van de overheid om pijnlijke beslissingen te nemen om vooruitgang te boeken op  lange termijn. Dit is natuurlijk een zeldzame combinatie en Turkije is geen uitzondering.

Trage vooruitgang
Naar schatting omvat  de informele sector in Turkije momenteel 27,2% van het GDP, een daling van ca 5 %  sinds 2003. Slechts enkele analisten denken dat het rond de 40-50% ligt. De overheid heeft de afgelopen jaren strategieën ontwikkelend om het systeem te verbeteren. Het laatste actieplan tegen de informele sector werd bekend gemaakt in januari 2015 en bevat maatregelen die het aandeel van de informele sector met nog 5% moet doen dalen tot 2018. De twee hoofddoelen zijn, naast een strengere controle, het maken van een sectorspecifieke diagnose door het betrekken van belanghebbenden en het opzetten van een beloningssysteem. Het actieplan bevat ook enkele cruciale maatregelen, zoals het uitsluiten van bedrijven van overheidsopdrachten die niet-geregistreerde werknemers aannemen of bedrijven strenger beboeten voor belastingontduiking, het verhogen van de controle van de privésector en bedrijven aanmoedigen om meer vrouwen aan te nemen.

Ook hier geldt echter dat uitvoering de sleutel is tot succes. De bestrijding van de informele sector tijdens de periode dat de regerende AKP aan de macht is verloopt traag. Turkije’s informele sector is nog steeds groter dan het Europese gemiddelde, dat op 19,2% stond in 2012. Volgens het Turkse Statistisch Instituut is de informele sector het grootst binnen de landbouwsector, waarbij meer dan 81,1% van de werknemers niet binnen het sociale zekerheidssysteem valt. Na landbouw volgen de sectoren bouw/constructie, de energiesector en het toerisme.

Afbreuk aan eerlijke concurrentie
Toevallig zijn deze sectoren de groeimotoren van de Turkse economie en bovendien spelen ze een grote rol in de totale werkgelegenheidscijfers. Het verhogen van de marktvoorwaarden en het zorgen voor concurrentie met eerlijke regels zijn daarom cruciaal om innovatie en verhoging van toegevoegde waarde te bevorderen. Dit is echter makelijker gezegd dan gedaan. Volgens de fifth round of Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) van 2013-2014 die is uitgevoerd door de European Bank for Reconstruction and Development en door de World Bank is de concurrentie vanuit de informele sector een belangrijk obstakel voor Turkse bedrijven.

Het politieke klimaat is niet bijzonder behulpzaam. Het is waar dat de Turkse minister-president Ahmet Davutoğlu van het minimaliseren van de informele sector een prioriteit heeft gemaakt, maar het blijft afwachten hoe de agenda zal worden geïmplementeerd in de loop naar de verkiezingen in juni 2015. Turkije’s track record geeft niet veel hoop voor de toekomst. Desalniettemin zal de informele sector een groot obstakel zijn dat aangepakt moet worden, wat de verkiezingsuitslagen ook zullen zijn.

 

Door: Emre Dogru van StratejiCo
Vertaald uit het Engels

Agenda

Klik hier voor een uitgebreide agenda.

16 december
Boekpresentatie:
'De Vergeten Geschiedenis van mijn Grootvader Sulayman Hadj Ali'
Geschreven door Meltem Halaceli

Woensdag 16 december, 15:00-17:15 uur; Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam 


6 januari tot en met 16 maart 2016

Om de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israelische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen, biedt CIDI sinds 1988 een collegereeks aan over Israels politieke situatie. De colleges zijn bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

De reeks bestaat uit elf colleges. De docenten zijn merendeels academici verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden-Oosten. De collegereeks is van universitair niveau maar ook toegankelijk voor studenten van hogescholen en toehoorders.

Kijk voor meer informatie op cidi.nl of mail naar cidi@cidi.nl.

6 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016

Europalia Turkey

Verkiezingsuitslag: grafieken en kaarten

De onderstaande afbeeldingen laten zien wat de resultaten zijn van de Turkse verkiezingen van 1 november. Daarnaast is ook het verschil met de verkiezingen van 7 juni jl. in beeld gebracht.

Vacatures

Stage: Social Media Assistent (Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanbul)

Het Consulaat-Generaal te Istanbul is voor een periode van 4-6 maanden op zoek naar een stagiair(e) die de functie van social media assistent kan vervullen. De stage start halverwege januari 2016 en eindigt halverwege april, mei of juni 2016. Als stagiair(e) in deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor het schrijven van blogs, tweets en teksten voor de website. Daarnaast draai je bij verschillende evenementen mee op de afdeling Pers en Culturele Zaken.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Klik dan hier voor meer informatie!

Kennis van Turkije

Het Turkije Instituut is een onafhankelijke instelling die zich richt op het vergroten van kennis over Turkije bij een divers Nederlands publiek.
Volg ons ook op:   

Het Turkije Instituut werkt samen met Turkish Studies at Leiden University en Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)

Zoekt u een Turkije-expert voor een lezing of analyse?

Bent u op zoek naar een expert op het gebied van de politieke, sociale of economische situatie in Turkije? Wij kunnen u (op weg) helpen.

Lees meer...