Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkije en het vluchtelingenvraagstuk

30 april 2015 - Er zijn nu meer dan 1.7 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Voor hen heeft de overheid 22 kampen opgezet om in onderdak en basisbehoeften te voorzien. Turkije staat in de top vijf van landen in de wereld waar de meeste vluchtelingen asiel aanvragen. Het grootste aantal aanvragers zijn Irakezen, terwijl er meer Syrische vluchtelingen in Turkije zijn. Syriërs worden niet meegerekend bij de aanvragers, omdat zij automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen van de Turkse overheid. Binnen de vluchtelingenkampen zijn projecten opgezet om te voorkomen dat de 900.000 kinderen van vluchtelingen een ‘verloren generatie’ worden. Er worden kindvriendelijke ruimtes opgezet, tijdelijke onderwijscentra en bibliotheken gebouwd en psychologische ondersteuning aangeboden waarvan zo’n 75.000 kinderen profiteren. De VN hielp mee met de opvang van vluchtelingen en projecten in Turkije, maar de VN (UNHCR en UNFA) moet stoppen met het geven van hulp aan negen Syrische vluchtelingenkampen, vanwege een tekort aan geld. Volgens de VN is er $9 miljoen nodig per maand om honderdduizenden Syrische vluchtelingen van eten te voorzien en komen ze dit jaar $71 miljoen tekort. De zorg voor de negen kampen is overgedragen aan de Turkse overheid.  

Eind februari heeft Turkije om financiële hulp gevraagd van de internationale gemeenschap, omdat de kosten voor de Syrische vluchtelingen zijn opgelopen naar $6 miljard. De VN voorspelt dat Turkije binnenkort het grootste aantal vluchtelingen ter wereld zal herbergen. De Turkse ambassadeur in de VS Yasar Halit Çevik benadrukte dat deze situatie niet houdbaar is, voor zowel Turkije als voor Europa. Er moet samengewerkt worden door de internationale gemeenschap om de vluchtelingencrisis te doen afnemen, om de gastlanden veerkrachtig te houden en om de vestiging van vluchtelingen te regelen. De VS heeft meer dan 5.600 vluchtelingen van Turkije overgenomen. Verwacht wordt dat dit aantal in de komende maanden zal stijgen. De VS biedt aan om de moeilijkste gevallen op te nemen, zoals vluchtelingen die medische hulp nodig hebben, getraumatiseerde mensen en weeskinderen.

Tot nu toe ging het over geregistreerde vluchtelingen die in kampen verblijven. Met meer dan 220.000 vluchtelingen zitten die kampen vol en er leven minstens 1.3 miljoen Syriërs buiten de kampen. Humanitaire NGO’s bieden hulp aan zo’n 15% van deze mensen, waardoor nog één miljoen er alleen voor staat. Sommige Turken hebben hun deuren geopend voor de vluchtelingen, wat past in de islamitische traditie van het zorgen voor minderbedeelden en het principe van zakaat, waarbij men een bepaald percentage van zijn loon doneert aan goede doelen. Een andere islamitische traditie (die verboden is in Turkije, maar op sommige plaatsen nog voorkomt) is polygamie. Turkse mannen kiezen ervoor om een Syrische tweede vrouw in huis op te nemen. Op die manier blijven de vrouwen van de straat en hebben de Turkse mannen meer hulp in het huishouden. Daarnaast zijn Syrische vrouwen gewild, omdat er geen bruidsschat voor ze betaald hoeft te worden.

Door het aanhoudende conflict in Syrië lijkt het er niet op dat de Syrische vluchtelingen binnenkort naar huis kunnen. Steeds meer Turken klagen daarom over hoe de grote aantallen vluchtelingen het de lokale bevolking moeilijk maken. De Syriërs werken voor lagere lonen en welvarende Syriërs betalen meer huur dan de lokale bevolking, waardoor veel Turken geen banen en betaalbare huizen kunnen vinden in de regio’s waar veel vluchtelingen zich vestigen. Er zijn daarnaast veel vluchtelingen die bedelen en stelen. Net als in Europa wordt de vluchtelingenkwestie in de Turkse politiek gebruikt om stemmen te werven, zeker nu de parlementsverkiezingen in Turkije dichterbij komen. De partijleider van de CHP Kemal Kılıçdaruğlu heeft op 23 april gezegd dat als zijn partij aan de macht komt, hij 2 miljoen Syriërs zal terugsturen.

In tegenstelling tot de vluchtelingen die een nieuw bestaan proberen op te bouwen in Turkije, zijn er ook vluchtelingen die proberen via Turkije Europa te bereiken. Het zijn vaak migranten van de middenklasse die werk willen vinden in Europa dat beter past bij hun opleidingsniveau. Een illegale reis kan $6,000 kosten en alleen een minderheid is bereid de gevaarlijke reis te maken. De strengere controles op de grens tussen Turkije en EU-lid Griekenland hebben ervoor gezorgd dat vluchtelingen steeds vaker de Middellandse Zee route nemen. Mensenhandelaars zijn van kleine bootjes overgestapt naar vrachtschepen om de stroom vluchtelingen naar Italië en Griekenland te varen. De reis is erg gevaarlijk; de Turkse kustwacht opende vuur op een schip met meer dan 330 vluchtelingen toen de mensensmokkelaars weigerden de boot te stoppen en een boot met 93 vluchtelingen die uit Turkije waren vertrokken zonk, waarbij een aantal mensen verdronken. In Mersin is het Syrian Social Gathering opgezet, een particuliere hulporganisatie die gratis onderwijs en medicijnen levert. Een belangrijke taak van de hulpverleners daar is om aan mensen uit te leggen dat het niet de moeite waard is om het risico te lopen te verdrinken.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije